Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowi zachęcali do wstąpienia w policyjne szeregi podczas V Targów Pracy i Edukacji

W Zespole Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim odbyły się V Targi Pracy i Edukacji podczas których osoby poszukujące pracy z powiatu nowomiejskiego miały możliwość poznać specyfikę różnych zawodów. Podczas targów swoje stoiska wystawili przedstawiciele lokalnych firm i przedsiębiorstw. Wśród wystawców nie zabrakło też policjantów, którzy zachęcali do wstąpienia w ich szeregi. Głównym celem targów, które zorganizowano w Zespole Szkół im. CK. Norwida, było przybliżenie specyfiki lokalnego rynku pracy. Tego typu przedsięwzięcia dają możliwość spotkania z przyszłymi pracodawcami oraz zadania pytań dotyczących procedur rekrutacji w poszczególnych firmach.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim kolejny raz wzięli udział w Powiatowych Targach Pracy i Edukacji zorganizowanych przez Urząd Pracy i Ochotnicze Hufce Pracy. Kierownik rewiru dzielnicowych asp. szt. Mariusz Grabowski oraz dzielnicowy mł. asp. Mateusz Soter przygotowali stoisko informacyjne dla osób zainteresowanych wstąpieniem w szeregi Policji. Cieszyło się ono dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających targi.

Mundurowi odpowiadali na szereg pytań oraz rozdawali ulotki z informacjami dla kandydatów do służby. Zainteresowani pracą w policji mogli również otrzymać informacje, jakie wymagania należy spełnić i jaką przejść procedurę kwalifikacyjną, aby móc podjąć służbę w niebieskich szeregach. Policjanci opowiadali także o programie Dzielnicowy Bliżej Nas oraz promowali aplikację Moja Komenda.

Z myślą o przyszłych kandydatach zostały przygotowane ulotki informacyjne, w których znajdowały się m.in. dane dotyczące poszczególnych etapów procedury kwalifikacyjnej oraz sposobie i miejscu złożenia dokumentów.

Poniżej przypominamy, jakie wymogi musi spełnić kandydat aby przystąpić do procedury rekrutacyjnej:

 • wykształcenie średnie,
 • obywatelstwo polskie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 • korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej. Szczegółowe informacje dotyczące naboru kandydatów do służby w Policji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w 2019 roku można znaleźć na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w zakładce "Rekrutacja do służby w Policji" .

Terminy przyjęć do służby w Policji na rok 2019 przedstawiają się następująco:

 • 21 maja,
 • 16 lipca,
 • 2 września,
 • 7 listopada,
 • 30 grudnia.

(lm/rj)

 

 • Policjanci podczas targów pracy
 • Policjanci podczas targów pracy