Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KPP Szczytno

„Bezpiecznie – chce się żyć” seminarium policjantów i Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Szczycieńscy policjanci kolejny już raz wzięli udział w seminarium pod hasłem „Bezpiecznie – chce się żyć”. Spotkanie zostało zainicjowane przez fundację Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Podinsp. Arkadiusz Napiórkowski zaprezentował oraz omówił stan bezpieczeństwa i zagrożeń w ruchu drogowym na terenie powiatu szczycieńskiego. Przypomniał również zebranym gościom o narzędziu jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz do czego służby.

Fundacja Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego już od kilku lat organizuje w Szczytnie inicjatywę, do której zaprasza szczycieńskich policjantów. Odbiorcami przedsięwzięcia są osoby mieszkające na terenie powiatu szczycieńskiego, będące jednocześnie uczestnikami ruchu drogowego.

W czwartkowe popołudnie w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie zebrali się mieszkańcy powiatu, aby uczestniczyć w seminarium pod hasłem „Bezpiecznie – chce się żyć”. Uczestnicy obejrzeli film edukacyjny pt. „Zaraz wracam”, a następnie wysłuchali wystąpienia podinsp. Arkadiusza Napiórkowskiego I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Szczytnie.

Rolą policjantów jest informować, przypominać i egzekwować przestrzeganie zasad prawidłowego poruszania się w ruchu drogowym. Tej tematyce, a także skali zdarzeń, do jakich dochodzi na terenie powiatu szczycieńskiego oraz akcjom prowadzonym przez funkcjonariuszy policji w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach poświęcone było wystąpienie komendanta.

Podinsp. Arkadiusz Napiórkowski  przypomniał o niezwykle ważnym społecznie narzędziu jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB).

Na zakończenie spotkania wystąpił zespół Blue Cafe.

aw/in