Spotkanie policjantek z rodzicami uczniów podstawówki - Aktualności - Policja Warmińsko-Mazurska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie policjantek z rodzicami uczniów podstawówki

O bezpieczeństwie uczniów, zagrożeniach związanych ze środkami odurzającymi oraz z nieodpowiedzialnym korzystaniem z nowoczesnych technologii, z rodzicami uczniów szkoły w Działdowie rozmawiały policjantki. Rodzicom przypomniano również o odpowiedzialności jaka spoczywa na dorosłych, których dzieci popełniają czyny karalne i jakie konsekwencje grożą osobom nieletnim w związku z zachowaniem niezgodnym z prawem.

Działdowskie policjantki zajmujące się na co dzień problematyką osób nieletnich, zwalczaniem patologii i profilaktyką rozmawiały z rodzicami uczniów klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 3 w Działdowie. Poruszyły temat bezpieczeństwa osób nieletnich i ich odpowiedzialności za swoje zachowanie. Głównym tematem spotkania były zagrożenia związane ze światem narkotykowym i kontaktem z dopalaczami, w tym pod kątem odpowiedzialności prawnej.

 • Policjantki na spotkaniu z rodzicami Policjantki na spotkaniu z rodzicami w budynku szkoły
  Policjantki na spotkaniu z rodzicami
 • Policjantki na spotkaniu z rodzicami Policjantki na spotkaniu z rodzicami w budynku szkoły
  Policjantki na spotkaniu z rodzicami
 • Policjantki na spotkaniu z rodzicami Policjantki na spotkaniu z rodzicami w budynku szkoły
  Policjantki na spotkaniu z rodzicami

Uczestnikom spotkania zaprezentowano materiały i treści dotyczące rodzaju substancji psychoaktywnych i środków odurzających, w tym nowych narkotyków, czyli tzw. dopalaczy i udostępniono walizkę profilaktyczną „po narkotykach”. Policjantki uświadomiły rodziców, jakie przedmioty i narzędzia są wykorzystywane przez osoby trudniące się handlem narkotykami a jakie mogą znaleźć się w posiadaniu osób nieletnich narażonych na uzależnienie. Rodzicom zwrócono również uwagę na szkodliwość napojów energetycznych, po które niejednokrotnie sięgają osoby młode, w tym dzieci w wieku szkolnym nie mając świadomości negatywnego ich działania na serce i układ nerwowy.

 • Policjantki na spotkaniu z rodzicami Policjantki na spotkaniu z rodzicami w budynku szkoły
  Policjantki na spotkaniu z rodzicami
 • Policjantki na spotkaniu z rodzicami Policjantki na spotkaniu z rodzicami w budynku szkoły
  Policjantki na spotkaniu z rodzicami
 • Policjantki na spotkaniu z rodzicami Policjantki na spotkaniu z rodzicami w budynku szkoły
  Policjantki na spotkaniu z rodzicami

Funkcjonariuszki przekazały rodzicom wiedzę na temat odpowiedzialności osób nieletnich przejawiających zachowania mogące wskazywać na demoralizację czy popełniających czyny karalne i uczuliły na sprawowanie właściwej opieki nad swoimi pociechami. Szczególną uwagę zwrócono na korzystanie przez młodzież i dzieci z telefonów komórkowych, smartfonów i komputerów za pomocą których łączą się one z Internetem i wchodzą na różnego rodzaju strony czy zakładają sobie konta na portalach społecznościowych nie zawsze odpowiednich dla ich wieku.

Spotkanie miało przede wszystkim na celu uświadomienie rodzicom młodych osób na jakie zagrożenia narażone są ich dzieci i jak ważne jest rozmawianie z nimi, by ich bezpieczeństwo nie zostało naruszone „zanim będzie za późno”.

(jn/tm)