Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KPP Kętrzyn

Kętrzyn: Debata społeczna - Przemoc wobec osób starszych „Cierpienie w zaciszu”

W sali sesyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie odbyła się debata społeczna pn. Przemoc wobec osób starszych „Cierpienie w zaciszu”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz Srokowa, księża, lekarze, kuratorzy sądowi oraz mieszkańcy gminy. Na zaproszenie organizatorów w debacie wzięli udział insp. Dariusz Ślęzak Komendant Powiatowy Policji w Kętrzynie, mł. insp. Marcin Piechota I Zastępca Komendanta Powiatowego w Kętrzynie, asp. szt. Grzegorz Linkiel Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego oraz dzielnicowy asp. Piotr Dzirba.

Wczoraj o godzinie 10.00 w sali sesyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie odbyła się debata społeczna „Przemoc wobec osób starszych – Cierpienie w zaciszu”. Na zaproszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie oraz Członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Srokowie przy wsparciu Wójta Gminy Srokowo w debacie uczestniczyli liczni gości, jak również sami mieszkańcy gminy. Celem debaty było zwrócenie uwagi mieszkańców gminy na problem przemocy wobec osób starszych oraz zmiana myślenia  i postaw społecznych w traktowaniu osób starszych.

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się, na jakie zagrożenia narażone są osoby starsze oraz jakie działania należy podjąć, by seniorzy czuli się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania. Debata pozwoliła na wspólne wypracowanie sposobów zapobiegania, reagowania i przeciwdziałania przemocy.

ab

  • Debata społeczna
    Debata społeczna
  • Debata społeczna
    Debata społeczna
  • Debata społeczna
    Debata społeczna