Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Iława: Posiadali i sprzedawali narkotyki. Postępowanie zakończone aktem oskarżenia

Policjanci wspólnie z prokuraturą zakończyli aktem oskarżenia dochodzenie przeciwko pięciu mieszkańcom powiatu iławskiego w wieku od 20 do 31 lat, którzy podejrzani są o to, że udzielali oraz sprzedawali narkotyki. W najbliższym czasie młodzi mieszkańcy powiatu ze swojego zachowania będą tłumaczyć się przed sądem.

Policjanci wspólnie z prokuraturą prowadzili dochodzenie przeciwko mieszkańcom powiatu. Funkcjonariusze ustalili, że dwóch z mieszkańców Iławy posiada narkotyki. Policjanci przeprowadzili postępowanie oraz przesłuchali wielu świadków. W trakcie czynności ustalili, że zatrzymani nie działali sami. Okazało się, że ich trzej znajomi w wieku od 20 do 31 lat, również posiadali oraz sprzedawali narkotyki. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im łącznie 12 zarzutów. Policjanci ustalili, że mieszkańcy powiatu iławskiego sprzedali narkotyków za prawie 11 tys. zł. W najbliższym czasie ze swojego zachowania będą tłumaczyć się przed sądem.

Zgodnie art. 59 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, każdy „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia użycie albo nakłania do użycia takiego środka.

(jk/rj)