Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Iława, Nowe Miasto Lubawskie, Braniewo: Bez pobłażania wobec domowych agresorów

Policjanci w toku codziennej służby bardzo często trafiają w środek rodzinnych awantur. Wzywani są na interwencję wtedy, gdy ktoś posuwa się za daleko i swoim zachowaniem stwarza realne zagrożenie dla osób w swoim najbliższym otoczeniu. Są to interwencje trudne, wymagające rozwagi, empatii, umiejętności dokonania właściwej oceny sytuacji. Czasami dopiero interwencja policjantów uświadamia jej uczestników o tym, że taka forma znęcania się nad bliskimi jest przestępstwem.

Iława

Oficer dyżurny iławskiej jednostki policji został poinformowany o awanturze domowej w jednym z mieszkań na terenie gminy Zalewo. Policjanci natychmiast pojechali na miejsce. Ustalili, że mężczyzna znajdując się pod znacznym działaniem alkoholu wszczął awanturę domową z domownikami, podczas której wyzywał ich oraz groził pozbawieniem życia. W związku z agresywnym zachowaniem, mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Policjanci ustalili, że 59-latek od dłuższego czasu znęca się nad swoją żona oraz dziećmi, których wyzywa, groził pozbawieniem życia w tym odkręceniem butli z gazem.  Funkcjonariusze wdrożyli w rodzinie procedurę Niebieskiej karty i przyjęli zawiadomienie o przestępstwie. Na podstawie zgromadzonych materiałów policjanci przedstawili mężczyźnie zarzut. W związku z powyższym sąd zastosował, wobec 59–latka tymczasowy areszt. Mężczyzna najbliższe dwa miesiące spędzi w więzieniu.

Nowe Miasto Lubawskie

Kilka dni temu nowomiejscy policjanci zatrzymali sprawcę interwencji domowej, który miał znęcać się nad swoją rodziną. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 23-latek znajdując się pod działaniem alkoholu wszczynał awantury domowe, w trakcie których ubliżał bliskim, a także groził. To nie pierwsza interwencja policjantów pod tym adresem. Zebrany przez funkcjonariuszy materiał dowodowy w tej sprawie pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu znęcania się nad rodziną. W tej sprawie policjanci złożyli wniosek do prokuratury o zastosowanie środka zapobiegawczego wobec podejrzanego. Wczoraj (10.10.2018) prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec mieszkańca gminy Grodziczno policyjnego dozoru oraz zobowiązał go do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania. Mężczyzna otrzymał także zakaz bezpośredniego kontaktowani się z pokrzywdzonymi i zakaz zbliżania się do nich oraz został zobowiązany do nie spożywania alkoholu. Za popełnione przestępstwo mężczyźnie może grozić kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Braniewo

Braniewscy policjanci zatrzymali mężczyznę podczas awantury, którą wywołał w domu (07.10.2018). Wezwany wówczas na miejsce patrol ustalił, że pijany 25-latek stosował przemoc fizyczną oraz psychiczną wobec swojego brata – wyzywał, bił i groził mu pozbawieniem życia. Mężczyzna trafił do policyjnej celi, a kryminalni gromadzili przeciwko podejrzanemu materiał dowodowy, dążyli tym samym do tego, by zapewnić bezpieczeństwo pokrzywdzonemu. Wczoraj sąd przychylił się do wniosku prokuratora i policjantów i zastosował wobec 25-latka areszt na okres 3 miesięcy. Drugi z podejrzanych został zatrzymany po tym, jak do funkcjonariuszy o pomoc zwróciła się pokrzywdzona. Kobieta zeznała, że jej 22-letni partner znęca się nad nią od końca 2016r. Do przemocy dochodziło podczas awantur, które pijany mężczyzna wywoływał. Decyzją prokuratora podejrzany musi opuścić mieszkanie, w którym przebywał ze swoją partnerką, a także zobowiązany został do stawiennictwa w braniewskiej komendzie 2 razy w tygodniu, w ramach policyjnego dozoru.

Przemoc niejedno ma imię

Tak jak są różni ludzie, tak też możemy mówić o różnych rodzajach przemocy – nie jest nią wyłącznie przemoc fizyczna i psychiczna, możemy tu bowiem wskazać przemoc seksualną, ekonomiczną, jak również przemoc poprzez zaniedbanie – czyli naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób najbliższych. Należy przede wszystkim pamiętać, że przemoc bardzo często stanowi naruszenie prawa. Najczęściej popełnianymi i najbardziej dolegliwymi społecznie są przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności, wolności seksualnej i obyczajności oraz przeciwko rodzinie i opiece.

Reagujmy na przemoc, nie stójmy bezczynnie gdy komuś obok dzieje się krzywda. Zgłaszajmy przestępstwa, nawet gdy nie jesteśmy pewni swojej oceny sytuacji i interpretacji faktów - to zrobi przygotowany do tego policjant. Pozbądźmy się oporu przed informowaniem policji o czyjejś krzywdzie, być może od naszego zachowania zależy czyjeś zdrowie lub nawet życie.

Kodeks karny za fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.

(jk/lm/tm)