Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Policjant z Olsztyna brał udział w seminarium w Niemczech dotyczącym przestępczości zorganizowanej

Przestępczość zorganizowana i związana z gangami. Tak brzmiało seminarium , które odbyło się w niemieckim Gimborn. Jednym z zaproszonych gości był policjant z Olsztyna, który omówił sposób działania sprawców metodą na tzw. „na wnuczka/policjanta”.

W dniach od 01 do 05 października br. w Gimborn w Niemczech odbyło się seminarium pt. „Sposoby zabezpieczeń w Unii Europejskiej: przestępczość zorganizowana i związana

z gangami”. W seminarium udział wzięli przedstawiciele Policji i służb stojących na straży bezpieczeństwa z Polski, Wielkiej Brytanii, Słowenii, Irlandii, Niemiec i Australii.

Policjant z KWP w Olsztynie brał udział w tym seminarium jako przedstawiciel IPA Region Olsztyn.

Ponadto w seminarium udział wzięli przedstawiciele Polskiej Grupy Energetycznej, którzy przedstawili prezentację dotyczącą zagrożeń przestępczością i nadużyciami występującymi w sektorze energetycznym. Podczas spotkania omówiono wykorzystanie bazy danych DNA oraz odcisków palców w kontekście porozumienia Schengen i Prum. Ponadto uczestnicy dyskutowali w kwestii przemieszczania się przestępców, ich działania i struktury gangów działających przede wszystkim w Wielkiej Brytanii i Polsce.  Warmińsko – Mazurską Policję reprezentował kom. Marek Miałkowski – funkcjonariusz Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, który przedstawił prezentację dotyczącą oszustw dokonywanych metodą „na wnuczka/policjanta”. W prezentacji scharakteryzowano metody działań sprawców, skład grup oraz doświadczenia analityków kryminalnych w typowaniu sprawców.

Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem oraz wywołało dyskusję na temat zjawiska, jego rozmiarów oraz możliwości wymiany informacji w zakresie współpracy pomiędzy służbami państw członków Unii Europejskiej. Metody wykrywania sprawców przez polskich policjantów były dla policjantów z Unii Europejskiej zupełnym novum.

mm/kw