Braniewo: Po raz kolejny w Braniewie popłynęła krew - Aktualności - Policja Warmińsko-Mazurska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Braniewo: Po raz kolejny w Braniewie popłynęła krew

12 litrów krwi popłynęło dla najbardziej potrzebujących. Zorganizowana po raz kolejny w tym roku akcja honorowego krwiodawstwa w budynku braniewskiej komendy zgromadziła 30 donatorów. Najcenniejszym darem wspólnie z policjantami dzielili się funkcjonariusze Służby Więziennej, Straży Granicznej, Straży Leśnej, żołnierze oraz naszego powiatu.

Dzisiaj (09.10.2018) w Komendzie Powiatowej Policji Braniewie odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa. Na zaproszenie policjantów odpowiedzieli licznie funkcjonariusze Służby Więziennej, Straży Leśnej, Straży Granicznej, żołnierze, a także okoliczni mieszkańcy. W sumie z braniewskiej komendy popłynęło dzisiaj 12 litrów tego bezcennego leku. Oddawanie krwi jest bezpiecznym procesem. Na wszystkich etapach używa się wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku, w związku z czym, nie grozi Ci zakażenie wirusami przenoszonymi drogą krwi.

Krew pełna może być pobierana nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż 4 razy w roku od kobiet, z tym że przerwa pomiędzy pobraniami nie może być krótszy niż 8 tygodni.

Jedna jednostka donacji to około 450 ml krwi, średnio w ciele dorosłego człowieka jest 5-6 litrów krwi. Ubytek ten u większości ludzi nie powoduje żadnych odczuć. Bardzo mały procent może doświadczać chwilowych zawrotów głowy, lecz krótki odpoczynek szybko przywraca wszystko do normy.

Krwiodawcą można się stać od 18 roku życia, ponieważ po uzyskaniu pełnoletności można samodzielnie podejmować decyzje, a ponadto w tym wieku organizm staje się organizmem dorosłym i ukształtowanym.

(js/tm)

  • Krwiodawcy z Braniewa
    Krwiodawcy z Braniewa
  • Krwiodawcy z Braniewa
    Krwiodawcy z Braniewa
  • Krwiodawcy z Braniewa
    Krwiodawcy z Braniewa