KWP: Aby przejazd był bezpieczny - Aktualności - Policja Warmińsko-Mazurska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Aby przejazd był bezpieczny

Pociąg to masa kilkuset czy kilku tysięcy ton, która na zatrzymanie - od momentu naciśnięcia przycisku nagłego hamowania - potrzebuje nawet do 1200 metrów. Niestety nie zawsze kierowcy i piesi zdają sobie z tego sprawę.

Wczoraj (08.08.18r) około godziny 21.30 oficer dyżurny policji otrzymał zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego numeru 112, iż osoba na przejeździe kolejowym została potrącona przez jadący pociąg. Na miejscu patrol policji potwierdził ten fakt. Jak się okazało 19 - letni mężczyzna szedł wzdłuż torów w kierunku dworca PKP. Na wysokości ulicy Generała Zajączka - Unii Europejskiej został potrącony przez jadący pociąg relacji Szczecin - Białystok. Mimo udzielonej mu pomocy medycznej, młody mężczyzna zmarł w drodze do szpitala. Na miejscu tego tragicznego zdarzenia policjanci zabezpieczyli ślady, ustalili świadków zdarzenia oraz powiadomili prokuraturę. Decyzją prokuratora ciało mężczyzny zostało zabezpieczone w prosektorium i dziś (09.08.2018 r) zostanie przeprowadzona sekcja zwłok mająca na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności tego zdarzenia.

W całej Polsce jest kilkanaście tysięcy przejazdów kolejowych strzeżonych i niestrzeżonych. Kierowca zbliżający się do takiego przejazdu ma obowiązek zachować szczególną ostrożność,  zaś maszynista pociągu jest zobowiązany do podania sygnału dźwiękowego. To samo dotyczy osób pieszych, które często lekceważą przepisy i tak jak w tym tragicznym wypadku z Giżycka idą po torowisku nie zdając sobie sprawy z ogromnego zagrożenia jakie niesie za sobą takie postępowanie. Pomimo tego, co roku dochodzi do wielu tragicznych wypadków na torach. Wystarczy jednak, by uczestnicy ruchu stosowali się do przepisów prawa, zachowywali szczególną ostrożność i koncentrację za kierownicą, by zminimalizować ryzyko wystąpienia tego typu zdarzeń.  

Przepisy:

Zgodnie z artykułem 28 Ustawy Prawo o ruchu drogowym kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest zobowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona. Kierujący jest obowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł  go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.

Kierującemu pojazdem zabrania się:

1)      objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd,

jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;

2)      wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do

kontynuowania jazdy;

3) wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;

4)  omijania pojazdu oczekującego na  otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli

wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku  ruchu.

 

W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym, kierujący jest  obowiązany niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

 

Kierujący pojazdem lub zespołem pojazdów o długości przekraczającej 10m, który nie może rozwinąć prędkości większej niż 6km/h, przed wjazdem na przejazd kolejowy jest obowiązany upewnić się, czy w czasie potrzebnym na przejechanie przez ten przejazd nie nadjedzie pojazd szynowy, lub uzgodnić czas  tego przejazdu z dróżnikiem kolejowym.

 

Warto przypomnieć, że takie zachowania jak:

  • naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżanie na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone,
  • zatrzymanie pojazdu na przejeździe kolejowym oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu,
  • wjeżdżanie na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,
  • wyprzedzanie pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim,
  • omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przed przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu,
  • niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych (w tym „stop”, „stop pierwszeństwa”, „sygnał czerwony pulsujący”) ,
  • wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie

stanowią wykroczenie, ale także mogą mieć tragiczne skutki.

W policyjnych statystykach:

Zdarzenia drogowe na przejazdach kolejowych w latach 2016-2017 i za 7 miesięcy 2018

               

 

                               

 

                               

 

 

 Liczba wypadków

 

 

 Liczba zabitych

 

 

 Liczba rannych

 

 

 Liczba kolizji

 

 

 Liczba zdarzeń

 

 

Przyczyny

2016

2017

 

 

 

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Przejazd kolejowy niestrzeżony

2

2

0

3

0

0

0

2

0

18

23

2

20

25

2

z winy kierującego

2

2

0

3

0

0

0

2

0

13

17

1

15

19

1

Przejazd kolejowy strzeżony

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

38

19

31

38

19

z winy kierującego

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

32

15

29

32

15

Suma końcowa

2

2

0

3

0

0

0

2

0

49

61

21

51

63

21

                                                                       

 

 

Z analizy policyjnych danych wynika, że najczęstszą przyczyną zdarzeń, do których dochodzi  z winy kierującego na przejazdach strzeżonych jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu oraz niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych. Na przejazdach niestrzeżonych przyczyną jest natomiast niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej.

Jeśli chodzi o pieszych to liczba osób, która poniosła śmierć na miejscu w województwie warmińsko - mazurskim przedstawia się następująco:

2016

2017

2018

14

6

6

 

Kampania „ Bezpieczny przejazd”

Kampania społeczna  PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. „Bezpieczny przejazd – „szlaban na ryzyko!” trwa nieprzerwanie od 2005 roku.  Przez pierwsze cztery edycje obejmowała tylko miesiące letnie. Od 2009 roku kampania trwa cały rok, natomiast od października 2012 roku została rozszerzona o zagadnienie wypadków związanych z przechodzeniem przez tory w miejscach niedozwolonych. Nadrzędnym celem kampanii jest kształtowanie zachowań i utrwalanie postaw społecznie pożądanych, podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych. w konsekwencji dążymy do ograniczenia liczby wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych oraz terenach kolejowych. Na  stronie:

 http://www.bezpieczny-przejazd.pl

Znajdziemy tam również wskazówki  i porady edukacyjne oraz materiały kampanii do pobrania.

Niebezpieczne stereotypy w zachowaniu kierowców

 

Fałsz

Prawda

Jadę śmiało, tu nigdy o tej porze nie jeździ

pociąg

 

 

Maszynista niech uważa, pociąg też ma hamulce

 

 

 

 

Pociąg już przejechał, więc jadę, choć

świecą sygnalizatory i dzwoni dzwonek

 

 

 

Jadący przede mną przejechał, więc nie

muszę uważać

 

 

 

Rogatki są podniesione, więc nie muszę

uważać

 

 

 

Opuszczone półrogatki mogę objechać

Slalomem

 

 

 

Gra ulubiony zespół, nastawię radio jeszcze

Głośniej

 

 

 

Inni zatrzymali się przed przejazdem.

Wyprzedzę ich, na pewno zdążę. Czerwone

światło na przejeździe to co innego, niż na

skrzyżowaniu

 

 

ZAWSZE możliwy jest przejazd pociągu

nadzwyczajnego, roboczego lub opóźnionego

 

 

Owszem, maszynista obserwuje szlak, a

pociąg ma hamulce, ale jego droga

hamowania to przynajmniej kilkaset metrów

 

 

 

Działająca nadal sygnalizacja oznacza, że

do przejazdu zbliża się inny pociąg

 

 

 

Możesz być tym pierwszym, który nie zdąży

 

 

 

 

Dróżnik może właśnie popełnił pierwszy

w swym życiu błąd

 

 

 

NA PEWNO zbliża się pociąg. STÓJ!!! Dla

wielu przed Tobą to był ostatni slalom

 

 

 

Możesz nie usłyszeć sygnału

nadjeżdżającego pociągu!!!

 

 

 

Zatrzymali się nie bez powodu! Być może

widzą więcej, niż Ty! Czerwone światło

zawsze oznacza: STÓJ!

 

 

 

 

Źródło:http://www.bezpieczny-przejazd.pl/fileadmin/Biuro_Prasowe/nieprzypisane/poradnik_dla_zmotoryzowanych_-_bezpieczny_przejazd.pdf

 

mk/dr/kw