Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Bądźmy dumni z tego, że możemy pomagać innym, dbać o porządek i bezpieczeństwo

Z okazji obchodzonego 24 lipca Święta Policji, przypadającego w rocznicę powołania w 1919 roku polskiej Policji Państwowej, insp Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, zwrócił się ze słowami podziękowania i życzeniami do policjantek, policjantów i pracowników warmińsko - mazurskiej Policji, a także samorządowców, służb i innych podmiotów, z którymi policjanci współpracują podczas pracy na rzecz bezpieczeństwa.

Policjanci, Policjantki, Pracownicy Policji,

Szanowni Państwo,

Z okazji Święta Policji chciałbym wszystkim funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym warmińsko-mazurskiej Policji podziękować za zaangażowanie i skuteczną pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Warmii i Mazur. To dzięki Wam znacząco ograniczyliśmy przestępczość, w tym szczególnie uciążliwą dla społeczeństwa (kradzieże, kradzieże z włamaniami, kradzieże samochodów, bójki i pobicia, rozboje, uszkodzenia rzeczy i uszkodzenia ciała). W pierwszym półroczu 2018 roku, wykrywalność w tej kategorii wzrosła o 6 % w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, a wykrywalność ogólna przestępstw kryminalnych wzrosła o prawie 5 %! Dobre efekty pracy w zwalczaniu przestępczości to nie tylko skuteczne działania pionu kryminalnego, ale również funkcjonariuszy innych pionów, w tym prewencji.

Dziękuję wszystkim policjantkom i policjantom, którzy codziennie, z wielkim zaangażowaniem, starają się przekazywać wiedzę na temat bezpiecznych zachowań, unikania niebezpieczeństw, wykorzystują w tym celu przeróżne formy działalności oraz całą swoją wiedzę i doświadczenie. Dziękuję funkcjonariuszom dbającym o bezpieczeństwo na drogach. Efekty waszej pracy są widoczne w postaci mniejszej liczy rannych, czy mniejszej liczby wypadków drogowych. Dziękuję funkcjonariuszom i pracownikom, którzy codziennie dbają o to, aby policjanci w czasie służby dysponowali dobrymi, sprawnymi radiowozami, mieli dobre wyposażenie stanowisk pracy, dobry i sprawny sprzęt, pracowali w czystych i przyjemnych pomieszczeniach, otoczeniu. Dziękuję tym, którzy dbają o sprawy kadrowe, finansowe, prawne, o zdrowie psychiczne funkcjonariuszy. Dziękuję pracownikom kontroli, funkcjonariuszom operacyjnym, policjantom i pracownikom cywilnym Laboratorium Kryminalistycznego, wszystkim, którzy przyczyniają się do zapewnienia dobrego poziomu bezpieczeństwa zarówno mieszkańców Warmii i Mazur, jak i samych policjantów i pracowników cywilnych Policji.

W Waszej codziennej służbie i pracy widać pełne zrozumienie naszej roli i celów, a więc tego, że pracujemy dla ludzi, i służymy im zapewniając bezpieczeństwo. Zostało to zauważone i docenione przez społeczeństwo. Ostatnie badanie społeczne pod nazwą „Polskie Badanie Przestępczości”, które zostało przeprowadzone na początku 2018 roku pokazało, że mieszkańcy czują się bezpiecznie, a poczcie bezpieczeństwa wzrosło do poziomu 77%.

Każdego dnia pokazujecie, że pamiętacie o Rocie Ślubowania. Ratujecie ludzkie życie, pomagacie potrzebującym, często z narażeniem własnego życia i zdrowia. Za taką postawę, którą prezentujecie w służbie, ale również i poza nią, bardzo Wam dziękuję. Gratuluję tym, którzy za swoją sumienną i wykonywaną z pełnym zaangażowaniem służbę zostali awansowani w stopniu, na stanowiskach, otrzymali medale, odznaki i wyróżnienia. Gratuluję funkcjonariuszom, którzy z sukcesami reprezentowali warmińsko-mazurską Policję na różnego rodzaju konkursach, turniejach, zawodach.

Z okazji Święta Policji chciałbym podziękować samorządom za codzienne wspieranie naszej pracy na rzecz bezpieczeństwa. Dziękuję wszystkim służbom i podmiotom, z którymi codziennie współpracujemy. Dziękuję również policyjnym emerytom i rencistom oraz rodzinom funkcjonariuszy i pracowników Policji, za codziennie wsparcie, które jest nie do przecenienia. Dziękuję przedstawicielom związków zawodowych działających w warmińsko-mazurskiej Policji za dobrą współpracę oraz pomoc w organizacji wielu imprez, a także za pomoc w realizacji pasji funkcjonariuszy, którzy z sukcesami reprezentują warmińsko-mazurska Policję na arenie krajowej i międzynarodowej.

Życzę wszystkim policjantom i pracownikom Policji z okazji ich Święta przede wszystkim zdrowia, sukcesów zawodowych i osobistych, spokojnych i bezpiecznych służb, godnych warunków pracy i płacy, szacunku ze strony społeczeństwa, przełożonych, zrozumienia i wsparcia ze strony najbliższych. Życzę, abyśmy - nie tylko z okazji tego Święta - czuli się dumni z tego, że służymy i pracujemy w Policji, że możemy pomagać innym, dbać o porządek i bezpieczeństwo. Niech to Święto zjednoczy nas, niech da poczucie przynależności do ważnej formacji, poczucie dumy i satysfakcji z dobrze wykonywanych obowiązków służbowych.

insp. Tomasz Klimek

Komendant Wojewódzki Policji

w Olsztynie