Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KMP Olsztyn

Olsztyn: Pomagają bezdomnym w ramach autorskiego programu profilaktycznego „Nie pomagasz dając pieniądze na ulicy”

Policjanci z Posterunku Policji w Olsztynie przeprowadzili kontrolę miejsc koczowania osób bezdomnych, by sprawdzić, czy osobom tym nie potrzebna jest pomoc i zachęcić do skorzystania z oferty placówek pomocowych. Działania prowadzone są w ramach autorskiego projektu profilaktycznego „Nie pomagasz dając pieniądze na ulicy”, opracowanego przez dzielnicową olsztyńskiego posterunku policji.

Funkcjonariusze Posterunku Policji w Olsztynie pomimo, że temperatura powietrza jest wysoka, prowadzą systematyczne kontrole miejsc, w których przebywają osoby bezdomnie. Działania te mają służyć sprawdzeniu, czy osobom tym nie potrzebna jest żadna pomoc, np. medyczna, a także czy warunki, w których przebywają nie zagrażają ich życiu i zdrowiu. Kontrole prowadzone są wspólnie ze strażnikami miejskimi i pracownikami socjalnymi. Przedstawiciele służb docierając do bezdomnych, przekazują im informacje na temat instytucji pomocowych funkcjonujących w mieście i zachęcają do skorzystania z ofert noclegowni, czy też jadłodajni. Funkcjonariusze kontrolują pustostany, ogródki działkowe, piwnice i inne miejsca, w których koczują osoby pozbawione własnego mieszkania.

Działania odbywają się w związku z realizacją autorskiego projektu Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie pod hasłem „Nie pomagasz dając pieniądze na ulicy”. Jego inicjatorką jest dzielnicowa z Posterunku Policji w Olsztynie, która zdiagnozowała w swoim rejonie służbowym zagrożenie związane z procederem żebractwa, którego dopuszczają się najczęściej osoby bezdomne i w związku z tym jej działaniem priorytetowym jest eliminowanie aktów żebractwa, przy jednoczesnym wsparciu osób potrzebujących. W tym celu opracowane zostały materiały profilaktyczne rozdysponowywane wśród mieszkańców, które zawierają wykaz placówek pomocowych, do których warto kierować osoby potrzebujące wsparcia.

By dotrzeć do wszystkich osób potrzebujących pomocy konieczne jest zaangażowanie nie tylko przedstawicieli służb, ale każdego mieszkańca naszego miasta. Dlatego apelujemy o zainteresowanie się losem sąsiadów bądź innych osób, które są niepełnosprawne, samotne bądź w podeszłym wieku i wymagają pomocy. O ich sytuacji warto poinformować Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej bądź Policję, a jeśli mamy takie możliwości, to pomóżmy im sami w codziennych czynnościach, przynosząc im np. zakupy, lekarstwa.

Kampania „Nie pomagasz dając pieniądze na ulicy” zainicjowana została w 2017 roku przez dzielnicową Posterunku Policji w Olsztynie, mł. asp. Dominikę Bielecką, w ramach realizacji jej zadania priorytetowego. Obecnie projekt realizowany jest w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego – „Bezpieczny Olsztyn”. W ramach akcji rozdawane są materiały edukacyjne, które są również dostępne na stronie internetowej olsztyńskiej komendy w zakładce „Działania profilaktyczne”. Znajdziemy na nich hasło kampanii i numery kontaktowe, pod które powinniśmy zadzwonić, gdy spotkamy osobę żebrzącą.

lc/in

  • kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych
    kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych