Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Ćwiczenia "Garda" okiem zastępcy dowódcy OPP w Olsztynie

W ubiegłym tygodniu policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie uczestniczyli w ćwiczeniach Garda. 57 funkcjonariusza z Warmii i Mazur, realizowało różne założenia związane z zagrożeniem życia i zdrowia, które mogą napotkać w codziennej służbie. Zastępca dowódcy OPP w Olsztynie biorący udział w tych ćwiczeniach powiedział, że było to ciekawe doświadczenie.

W ubiegłym tygodniu tj.  w dniach 02-06.07 2018 roku funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, brali udział  w ogólnopolskich działaniach policyjnych pod kryptonimem „Garda”. Na poligonie w Drawsku Pomorskim 57 funkcjonariuszy z Warmii i Mazur brało udział w różnego rodzaju założeniach taktycznych związanych z  zagrożeniem życia i zdrowia innych osób, które mogą napotkać funkcjonariuszy w codziennej służbie. Łącznie w działaniach brało udział 1110 policjantów z całej Polski. Policjanci zostali na te ćwiczenia poinformowani w trybie alarmowym, a wszystko to po to aby oddać realne podejście policjantów do danego zagrożenia. Podczas tych kilku dni zrealizowano kilka scenariuszy, które zakładały m.in. działania blokadowe, pościgowe, zabezpieczające i rozpraszające.  Policjanci z OPP w Olsztynie realizowali po kilka scenariuszy dziennie m.in. odbicie zakładników od terrorystów, bunt osób w ośrodku dla uchodźców, poszukiwanie osób zaginionych w lesie, gdzie osobą zaginioną jest dziecko chore na cukrzycę.Funkcjonariusze brali udział jako pozoranci oraz jako policjanci realizujący założenia taktyczne. W  działaniach brali udział także wykładowcy ze szkół policyjnych oraz  policjanci z KGP, którzy oceniali policjantów z OPP. Zastępca dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie mł. insp. Andrzej Parniewicz powiedział, że „było to ciekawe doświadczenie dlatego, że ćwiczenia te umożliwiły zsynchronizowanie się wszystkich pododdziałów z całej Polski w trakcie działań”. Dodatkowo dowódca stwierdził, że „ćwiczenie takich założeń wpływa na podnoszenie nabytych już wcześniej umiejętności, a co za tym idzie doświadczeń w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia”.  

 

kw