Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Iława: "Napad 2018" - ćwiczenia w iławskim zakładzie karnym z udziałem policjantów

Bunt przed bramą, atak na kolumnę pojazdów z aresztu śledczego przed bramą wjazdową do jednostki, ładunek wybuchowy pod samochodem z konwojentem, ewakuacja osadzonych oraz kancelarii tajnej i protest osadzonych - to scenariusz ćwiczeń przeprowadzonych w iławskim zakładzie karnym. Miały one na celu praktyczne sprawdzenie opracowanych procedur, radzenia sobie w sytuacjach nadzwyczajnych i umiejętności współpracy z innymi służbami, odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.

Po godzinie 9:00 oficer dyżurny iławskiej policji został powiadomiony przez funkcjonariusza pełniącego służbę w zakładzie karnym, że przed bramą wjazdową do więzienia pojawiła się grupa osób posiadająca butelki z wodą i transparenty, która zaatakowała kolumnę pojazdów z aresztu śledczego bezpośrednio przed bramą wjazdową do jednostki, w trakcie oczekiwania na wjazd. Osoby te krzyczały i żądały uwolnienia osadzonego, który właśnie został przywieziony z Działdowa do iławskiego zakładu karnego.

Na  miejsce natychmiast pojechali policjanci z trzeciej kompanii Nieetatowych Pododziałów Policji województwa warmińsko mazurskiego składających się z funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Iławie, Ostródzie, Działdowie, Nowym Mieście Lubawskim oraz Nidzicy. Mundurowi także współpracowali z plutonem Oddziału Prewencji Policji z Olsztyna oraz 3 przewodnikami  z psami służbowymi, którzy zatrzymali osoby manifestujące. Mundurowi osoby zakłócające ład i porządek publiczny oraz  atakujące funkcjonariuszy przetransportowali  radiowozami do Komendy Policji w Iławie. Tam policjanci przeprowadzili wymagane prawem czynności celem przedstawienia zarzutów za popełnione wykroczenia oraz przestępstwa.

Kiedy na teren zakładu karnego wjechał już pojazd z Aresztu Śledczego w Działdowie okazało się, że pod radiowozem znajduje się paczka przypominająca swym wyglądem ładunek wybuchowy. W związku z powyższym, z uwagi na realne zagrożenie wybuchem funkcjonariusze wyznaczyli strefę bezpieczną oraz o zaistniałej sytuacji poprzez oficera dyżurnego poinformowali inne służby ratunkowe i rozpoczęli ewakuację zagrożonych potencjalnym wybuchem. Kiedy ładunek został zneutralizowany i jest już bezpiecznie, na miejsce przybywa grupa dochodzeniowo – śledcza, która wykonuje czynności procesowe m.in. przesłuchuje świadków, wykonuje oględziny miejsca oraz sporządzą dokumentację.

 • Ćwiczenia "Napad 2018" Ćwiczenia "Napad 2018"
  Ćwiczenia "Napad 2018"
 • Ćwiczenia "Napad 2018" Ćwiczenia "Napad 2018"
  Ćwiczenia "Napad 2018"
 • Ćwiczenia "Napad 2018" Ćwiczenia "Napad 2018"
  Ćwiczenia "Napad 2018"
 • Ćwiczenia "Napad 2018" Ćwiczenia "Napad 2018"
  Ćwiczenia "Napad 2018"
 • Ćwiczenia "Napad 2018" Ćwiczenia "Napad 2018"
  Ćwiczenia "Napad 2018"
 • Ćwiczenia "Napad 2018" Ćwiczenia "Napad 2018"
  Ćwiczenia "Napad 2018"
 • Ćwiczenia "Napad 2018" Ćwiczenia "Napad 2018"
  Ćwiczenia "Napad 2018"
 • Ćwiczenia "Napad 2018" Ćwiczenia "Napad 2018"
  Ćwiczenia "Napad 2018"
 • Ćwiczenia "Napad 2018" Ćwiczenia "Napad 2018"
  Ćwiczenia "Napad 2018"

Tego typu ćwiczenia realizowane są każdego roku. Zasadniczym ich celem jest doskonalenie umiejętności właściwego postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz sprawdzenie procedur podczas organizacji wspólnych działań w sytuacjach kryzysowych. Trening ten pokazał, że iławscy funkcjonariusze potrafią współpracować z innymi służbami, odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo Podejmowanie tego rodzaju działań przyczynia się do szybszej reakcji na realne zagrożenia, poprawia komunikację pomiędzy poszczególnymi służbami, które w sytuacji zagrożenia muszą współdziałać perfekcyjnie. 

(jk/tm)