Mrągowo: Wizytówki ułatwią kontakt z dzielnicowym - Aktualności - Policja Warmińsko-Mazurska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Mrągowo: Wizytówki ułatwią kontakt z dzielnicowym

Dzielnicowi każdego dnia rozmawiają, doradzają i pomagają wielu osobom, a jeżeli to konieczne dyscyplinują w ramach przyznanych im kompetencji. Po raz pierwszy dostali wizytówki, na których są wypisane ich nazwiska i telefony, a które ułatwią im kontakt z mieszkańcami.

Urząd Miasta w Mrągowie realizując działania profilaktyczne wpisujące się w realizację policyjnego programu "Dzielnicowy bliżej nas" pokrył koszty związane z drukiem wizytówek dzielnicowych służących mrągowskiemu społeczeństwu. Każdy z dzielnicowych będzie rozdawał wizytówki w swoim rejonie służbowym, co zapewne ułatwi kontakt z tym policjantem. To kolejna inicjatywa realizowana wspólnie z urzędem, dzięki któremu wydrukowano też ulotki informacyjne na temat rejonów dzielnicowych, które zostały wywieszone m. in. na klatkach schodowych, czy w gablotach informacyjnych.

Od stycznia 2017 roku zadania dzielnicowego zostały znacznie zmodyfikowane i dostosowane do oczekiwań społeczeństwa. Najważniejszym celem tych zmian jest szerokie otwarcie na problemy społeczności lokalnej, uspołecznienie działań Policji oraz zbudowanie zaufania pomiędzy Policją a obywatelami. Zaufania, które jest niezbędne dla aktywizacji społeczności lokalnej w działaniach skutkujących tworzeniem lokalnych koalicji działających na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Kto jest twoim dzielnicowym, dowiesz się ze strony internetowej:

 

http://mragowo.policja.gov.pl/o11/twoj-dzielnicowy/miasto-mragowo/23786,Miasto-Mragowo.html

dk/kw