Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pisz, Lidzbark Warmiński: Spotkanie kandydatów do służby z kierownictwem jednostki i test na torze przeszków

W piskiej komendzie osoby zainteresowane służbą w Policji spotkały się z kierownictwem jednostki i pracownikiem kadrowym, który szczegółowo przedstawił informacje na temat rekrutacji do służby. Policjanci w Lidzbarku Warmińskim podczas dni otwartych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych spotkali się z uczniami w celu doskonalenia umiejętności sprawnościowych młodzieży, która wiąże swą przyszłość z policją.

Pisz

W środę (06.06.2018.) o godz. 16:00 w piskiej komendzie zorganizowane zostało spotkanie dla osób zainteresowanych służbą w Policji. Spotkało się ono ze sporym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Duża w tym zasługa lokalnych mediów, które opublikowały informacje o spotkaniu na swoich stronach internetowych. Z potencjalnymi kandydatami do służby spotkał się p.o. Komendant Powiatowy Policji w Piszu kom. Marcin Karmowski oraz pracownik Zespołu Kadr i Szkolenia KPP w Piszu Waldemar Dobrowolski. Komendant zachęcał do wstąpienia w szeregi piskiej policji, która obecnie dysponuje siedmioma wakatami. Stąd istnieje realna szansa, aby jeszcze w tym roku zostać funkcjonariuszem. Komisarz Marcin Karmowski podkreślał, że zależy mu na pozyskaniu kandydatów z powiatu piskiego, którzy chcą pełnić służbę w miejscowej komendzie lub w podległych komisariatach. W dalszej części pracownik kadr omówił szczegółowo jakie dokumenty i gdzie należy złożyć, a także jak wygląda postępowanie kwalifikacyjne. Nie brakowało także pytań ze strony potencjalnych kandydatów.

 

 • Spotkanie w komendzie Spotkanie w komendzie
  Spotkanie w komendzie
 • Spotkanie w komendzie Spotkanie w komendzie
  Spotkanie w komendzie
 • Spotkanie w komendzie Spotkanie w komendzie
  Spotkanie w komendzie

 

Wiele osób zadeklarowało, że są zdecydowani złożyć stosowne dokumenty, a tym samym przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego, by zostać policjantem.

Przypomnijmy, że policjantem może zostać osoba:

- mająca polskie obywatelstwo

- mająca co najmniej średnie wykształcenie

- nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

- podkreślić należy, że obecnie nie ma żadnych ograniczeń wiekowych.

Komplet dokumentów należy złożyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. W dalszej kolejności przechodzi się test wiedzy i test sprawnościowy. Potem jeszcze tylko rozmowa z psychologiem i komisja lekarska. Po przyjęciu do służby młody funkcjonariusz przechodzi szkolenie podstawowe trwające około pól roku. Zazwyczaj odbywa się ono w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Wszelkie zainteresowane osoby służbą w Policji mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące procedury przyjęcia na stronie: www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl. Chętni służbą w powiecie piskim mogą też skontaktować się z pracownikiem Zespołu Kadr i Szkolenia KPP w Piszu, tel. 87 42 54 225.

Lidzbark Warmiński

Wczoraj (06.06.2018) podczas dni otwartych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim odbyło się spotkanie z młodzieżą szkolną. Uczniowie zainteresowani wstąpieniem do służby chcący przygotować się do testu sprawności fizycznej mieli możliwość przystąpienia do próby pokonania elementów toru przeszkód. Takie spotkanie daje możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i sprawności oraz uzyskania wiedzy jak technicznie pokonywać przeszkody, aby zrobić to sprawie, szybko i zmieścić się w założonym czasie. Jednym z etapów, który czeka kandydatów do służby w policji jest test sprawności fizycznej. - Polega on na pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w określonym czasie. Wyniki zostają przeliczone w systemie punktowym. Test zostaje zaliczony, jeśli kandydat uzyska czas określony jako minimalny do jego zaliczenia, wynoszący minimum 1 min. 41 sekund. Tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.

Ładowanie odtwarzacza...

 • Sprawdzian na policyjnym torze przeszkód Sprawdzian na policyjnym torze przeszkód
  Sprawdzian na policyjnym torze przeszkód
 • Sprawdzian na policyjnym torze przeszkód Sprawdzian na policyjnym torze przeszkód
  Sprawdzian na policyjnym torze przeszkód
 • Sprawdzian na policyjnym torze przeszkód Sprawdzian na policyjnym torze przeszkód
  Sprawdzian na policyjnym torze przeszkód

(asz/tm)