Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Z-ca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach oraz Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek, złożyli wieniec i zapalili znicze pod obeliskiem śp. mł. asp. Marka Cekały

Z-ca KGP nadinsp. Jan Lach oraz KWP w Olsztynie insp. Tomasz Klimek, złożyli wieniec oraz zapalili znicze pod obeliskiem tragicznie zmarłego policjanta mł.asp. Marka Cekały. Komendant Lach na Warmii i Mazurach uczestniczył w seminarium dotyczącym funkcjonowania KMZB, brał udział w naradzie zastępców Komendantów Wojewódzkich/Stołecznej Policji odpowiedzialnych za piony prewencji oraz wręczał nagrody w V Ogólnopolskich Zawodach Funkcjonariuszy Policji w Ratownictwie Wodnym.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach przebywa na Warmii i Mazurach, gdyż odbywają się V Ogólnopolskie Zawody Funkcjonariuszy Policji w Ratownictwie Wodnym. Komendant w środę (16.05.18r) uczestniczył w seminarium szkoleniowym w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie dotyczącym zagadnień związanych z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Tego samego dnia Komendant Lach pojechał do Mikołajek, aby uczestniczyć w naradzie służbowej zastępców komendantów wojewódzkich/stołecznej Policji odpowiedzialnych za służbę prewencyjną oraz komendantów szkół policji. Tematem narady było m.in. zapewnienie bezpieczeństwa na terenach wodnych i przywodnych, omówienie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w okresie od stycznia do kwietnia 2018 roku. Kolejne tematy poruszone na odprawie to:
-Realizacja szkoleń oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji zgodnie z zapisami Decyzji nr 12 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 stycznia 2016 roku, w sprawie doskonalenia zawodowego lokalnego dla każdego pododdziału, z zakresu tematyki określonej przez kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach sztabowych KGP,
-Przygotowania do zabezpieczenia Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu – UNFCCC COP24.
Podczas narady poruszane były również inne priorytetowe działania prewencyjne, w tym zadania wynikające z priorytetów Komendanta Głównego Policji na lata 2016 – 2018.
 
18 maja br. nadinsp. Jan Lach wspólnie z insp. Tomaszem Klimkiem – Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie, złożyli wieniec oraz zapalili znicze pod obeliskiem tragicznie zmarłego mł. asp. Marka Cekały. To już 16 lat odkąd nasz kolega odszedł na wieczną służbę. Poniżej przedstawiamy postać i okoliczności śmierci mł.asp. Marka Cekały
Młodszy aspirant Marek Cekała - Referent Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, służbę w Policji rozpoczął 1 grudnia 1992 roku na stanowisku policjanta w Kompanii Prewencji KWP w Olsztynie. W 1997 roku ukończył kurs podoficerski w Szkole Policji w Słupsku. 30 czerwca 2000 roku został mianowany na stanowisku referenta w Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie. 17 sierpnia 2002 roku, pełniąc służbę patrolową w Mikołajkach, podjął pieszy pościg za 3 bandytami, którzy w barze miejskim oddając kilka strzałów z broni palnej zabili innego mężczyznę. Marek Cekała zginął podczas pościgu za sprawcami napadu podczas wymiany strzałów. Pośmiertnie został odznaczony Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant” i mianowany na stopień młodszego aspiranta.
kw