Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Lidzbark Warmiński: „Stop używkom i uzależnieniom” – debata społeczna

„Stop używkom i uzależnieniom” - to temat debaty, która jest kontynuacją cyklu spotkań ze społeczeństwem na terenie powiatu lidzbarskiego. Spotkanie zostało przeprowadzone w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ornecie. Omówione zostały zagrożenia i konsekwencje prawne dotyczące sfery przestępczej związanej z środkami odurzającymi i dopalaczami.

W auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ornecie odbyła się debata społeczna „Stop używkom i uzależnieniom”. Organizatorem spotkania byli funkcjonariusze Komisariatu Policji w Ornecie oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ornecie. W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciel władz samorządowych powiatu lidzbarskiego Wicestarosta Jarosław Kogut, Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmiński nadkom. Piotr Koszczał oraz policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim i Komisariatu Policji w Ornecie, przedstawiciele Straży Granicznej w Grzechotkach,  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ornecie i Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lidzbarku Warmińskim.

Spotkanie rozpoczął Dyrektor ZSO w Ornecie Jerzy Janulewicz, który podkreślił, że takie spotkania są niezmiernie ważne, a do zapewnienia bezpieczeństwa potrzebne jest współdziałanie wszystkich zgromadzonych na sali instytucji i obywateli.

W dalszej części prelegenci m.in. Danuta Jaroń z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, sierż. szt. Łukasz Machowicz asystent Zespołu Prewencji Komisariatu Policji w Ornecie, chor. szt. Bogdan Pietkiewicz ze Straży Granicznej z Grzechotkach i Mirosław Funik z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lidzbarku Warmińskim poruszali najbardziej istotne sprawy związane z zagrożeniami i konsekwencjami prawnymi jakie niesie za sobą łamanie przepisów ustawy o narkomanii.

Przeprowadzona debata miała na celu pokazać młodym ludziom, jakie zagrożenie dla życia i zdrowia wywołują środki odurzające i psychoaktywne, jakie są konsekwencje prawne oraz przybliżyć problematykę związaną z uzależnieniami.  Na zakończenie wszyscy uczestnicy zgodzili się, że o problemach należy rozmawiać jak najczęściej i uczulać społeczeństwo na zagrożenia, które pojawiają się w codziennym życiu, a często są bagatelizowane.

(mk/tm)

  • Uczestnicy debaty
    Uczestnicy debaty #1
  • Uczestnicy debaty
    Uczestnicy debaty #2
  • Uczestnicy debaty
    Uczestnicy debaty #3