Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KPP Mrągowo

Mrągowo: Niestety niechronieni uczestnicy ruchu drogowego często sami narażają się – skracając drogę można skrócić życie

Mrągowscy policjanci przeprowadzili działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Były one ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa pieszym oraz rowerzystom. Niestety jak się okazuje często to piesi sami narażają swoje zdrowie i życie.

Wczoraj na drogach powiatu mrągowskiego policjanci ruchu drogowego szczególną uwagę zwracali na pieszych i rowerzystów, jak również kierujących stwarzających dla nich zagrożenie. Funkcjonariusze pilnowali czy niechronieni użytkownicy dróg przestrzegają przepisy ruchu drogowego i nie popełniają wykroczeń.

Policjanci w ramach działań ujawnili 13 pieszych, którzy naruszyli przepisy ruchu drogowego, aż 12 z nich przechodziło przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Tego dnia policjanci odnotowali również 14 wykroczeń popełnionych przez kierujących  polegających na nieprawidłowym zachowaniu wobec pieszych.

Wszystkie osoby, popełniły wykroczenia w ruchu drogowym zostały ukarane mandatami.

Działania prewencyjno-kontrolne prowadzone w całym powiecie mrągowskim mają przede wszystkim na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz wzrost świadomości zagrożeń wynikających z nieznajomości przepisów ruchu drogowego. 

dk/in