Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działdowo: Spotkanie edukacyjno-informacyjne z uczniami SP w Księżym Dworze w zakresie służby w Policji, bezpieczeństwa w ruchu drogowym i cyber-zagrożeń

O zagrożeniach w cyberprzestrzeni i w ruchu drogowym oraz o doborze do Policji, rozmawiały z uczniami klas piątej i siódmej szkoły podstawowej oraz drugiej gimnazjalnej z Księżego Dworu policjantki z Działdowa.

Spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej w Księżym Dworze odbyło się w poniedziałek (12.03.2018r.). Tematem przewodnim pogadanki z młodzieżą była odpowiedzialność osób nieletnich w świetle obowiązujących przepisów prawa. Uczestnicy spotkania zapoznali się z zagrożeniami związanymi ze światem wirtualnym i przesyłaniem informacji za pomocą sieci Internet czy poprzez sms. Policjantki zwróciły uwagę na odpowiedzialność wynikającą z zamieszczania w sieci własnego i cudzego wizerunku oraz filmików z udziałem osób trzecich. Młodzież zapoznała się z przepisami ruchu drogowego w zakresie korzystania z jednośladów, a także używania elementów odblaskowych zwiększających widoczność niechronionych uczestników ruchu drogowego i wpływających bezpośrednio na ich bezpieczeństwo na drogach. Ostatnim elementem spotkania było przekazanie uczniom informacji na temat rekrutacji i doboru do służby w Policji . Omówienie zasad doboru i możliwości pełnienia służby na różnych stanowiskach oraz specyfiki pracy w charakterze policjanta być może pozwoli sprecyzować przyszłe plany, co do wyboru ścieżki kariery uczącej się jeszcze młodzieży lub zmiany dotychczas będących w zarysie planów zawodowych.

Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała policjantek oraz zadawała im pytania, głównie związane ze służbą w Policji i przepisami ruchu drogowego.

(jn/rj)