Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Lidzbark Warm: . „Policjantem być” - spotkanie z klasą mundurową

Podinsp. Jolanta Wójcik kontynuując cykl spotkań z młodzieżą, spotkała się z uczniami klasy mundurowej, na którym informowała jak wygląda dobór do służby w policji. Wśród poruszanych tematów były również te dotyczące historii policji.

Uczniowie klasy mundurowej Technikum Ekonomicznego Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim mieli okazję spotkać się z policjantką, która opowiadała o swoim zawodzie. Zawód policjanta jest służbą i wymaga od kandydatów określonych predyspozycji, a także chęci robienia w życiu czegoś pożytecznego oraz pracowania na rzecz społeczeństwa. Należy brać pod uwagę, że ta droga zawodowa może rzutować na całe życie, a wyzwania, które trzeba będzie podejmować nie będą łatwe. Podczas spotkania podinsp. Wójcik zachęcała młodzież do związania swoich policyjnych planów z policyjnym mundurem. Jak podkreślała policjantka, to zawód dla ludzi z pasją, wymagający, jednocześnie dający dużo satysfakcji z możliwości pomocy innym ludziom. Funkcjonariuszka szczegółowo omówiła poszczególne etapy procesu selekcji do służby, oraz zasady organizacji i funkcjonowania Policji.

Poszczególni uczniowie mieli możliwość zaprezentowania informacji dotyczących historii policji. Jak kształtował się zawód policjanta na przestrzeni dziesięcioleci, jego ubiór, rozwój, struktura i technika pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu rekrutacji do służby dostępne są na stronie:

http://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/praca-w-policji/rekrutacja-do-sluzby-w/dobor-do-policji/491,Dobor-do-Policji.html

 

(mk/rj)