Nidzica: Tworzymy szacunek w Sieci - Aktualności - Policja Warmińsko-Mazurska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KPP Nidzica

Nidzica: Tworzymy szacunek w Sieci

Każdy czas i miejsce jest dobre do tego, aby rozmawiać na temat bezpiecznego korzystania z Internetu i telefonu komórkowego. Policjanci w Szkole Podstawowej nr 1 w Nidzicy rozmawiali z młodzieżą o cyberzagrożeniach. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z formami i przejawami tego negatywnego zjawiska, z którym niejednokrotnie mogli już się spotkać w czasie korzystania z Sieci.

Wraz z rozwojem mediów elektronicznych oraz wzrostem ich popularności obserwujemy wśród dzieci i młodzieży jak rośnie liczba przypadków uznawanych za przejawy tzw. cyberprzemocy, czyli przemocy z użyciem Internetu oraz telefonów komórkowych. Dzieci często podejmują działania uznawane za cyberprzemoc, nie mając świadomości ich konsekwencji. Tymczasem specyfika mediów elektronicznych sprawia, że intensywność krzywdy doznawanej przez ofiary cyberprzemocy, ich poczucie zagrożenia, przekracza możliwości poradzenia sobie z taką sytuacją. Nawet jeśli pozornie jest ona błaha to może doprowadzić do prawdziwej tragedii.

W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu policjanci z nidzickiej jednostki wczoraj spotkali się z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nidzicy. A wszystko to na specjalne zaproszenie dyrektora szkoły Pana Artura Pacuszki i Pani Doroty Józefowicz, która była inicjatorem tego przedsięwzięcia. W auli nidzickiej szkoły zebrali się uczniowie klas VII oraz wszystkich klas gimnazjalnych, którym zaprezentowano film przedstawiający wirtualne życie, jakie niejednokrotnie prowadzą młodzi ludzie. Cyberprzemoc przejawia się dręczeniem poprzez komunikatory internetowe, fora dyskusyjne, SMS-y, e-maile, udostępnianie zdjęć, filmów w Internecie bez zgody osób na nich występujących. Policjanci tłumaczyli młodzieży, jak się chronić przed tą formą przemocy i jak na nią reagować. W czasie spotkania policjanci omówili podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu oraz konsekwencje wynikające z popełniania czynów zabronionych za pomocą środków przekazu.

id/in

  • Spotkanie z młodzieżą
    Spotkanie z młodzieżą
  • Spotkanie z młodzieżą
    Spotkanie z młodzieżą
  • Spotkanie z młodzieżą
    Spotkanie z młodzieżą