Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KPP Braniewo

Braniewo: Ponad 74 litry bezcennego leku trafiło do potrzebujących. Policjanci podsumowali oddawanie krwi w 2017 roku

Policjanci, pracownicy cywilni, funkcjonariusze innych służb oraz mieszkańcy Braniewa wspólnie oddali w 2017 roku ponad 74 litry krwi. W sumie z braniewskiej jednostki popłynęło już ponad 340 litrów krwi do potrzebujących. Pięciu funkcjonariuszy KPP w Braniewie otrzymało odznaczenia.

Donacje w braniewskiej jednostce policji na stałe wpisały się już w kalendarz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Naszą akcję wspierają czynnie funkcjonariusze bratnich służb oraz mieszkańcy powiatu braniewskiego. Wszyscy razem od kilku lat bezinteresownie oddajemy ten bezcenny surowiec. W sumie z braniewskiej jednostki policji popłynęło już ponad 340 litrów leku ratującego życie. Wszystkim, którzy bezinteresownie podzielili się swoją krwią dziękujemy, zachęcając jednocześnie do udziału w kolejnych akcjach.

Członkowie klubu przeprowadzili 6 akcji poboru krwi, wszystkie przeprowadzono w budynku Komendy Powiatowej Policji w Braniewie przy ul. Moniuszki 11a. Do grona dawców krwi dołączyło 14 nowych członków. Łącznie w przeprowadzanych akcjach udział wzięło 127 osób. Członkowie Klubu przeprowadzili wspólnie z Wojskowym Klubem HDK w Braniewie 5 pogadanek w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach na terenie powiatu braniewskiego w Szkołach: w Chruścielu, Wilczętach i Słobitach propagujące Honorowe Krwiodawstwo. Każdy uczestnik prelekcji otrzymał pamiątkowy gadżet PCK. Zostały również przeprowadzone spotkania z pracownikami służby więziennej tj. Zakładu Karnego w Braniewie mające na celu pozyskanie nowych krwiodawców i członków Klubu HDK PCK Niebieska Kropla. Do klubu zapisało się 7 nowych członków, pracowników Zakładu Karnego w Braniewie.

ds/in

  • Spotkanie Dawców Krwi
    Spotkanie Dawców Krwi
  • Spotkanie Dawców Krwi
    Spotkanie Dawców Krwi