Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KPP Nowe Miasto Lubawskie

Nowe Miasto Lub.: Policjanci potwierdzają kolejne zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Od września 2016 roku, kiedy zaczęła funkcjonować Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, w powiecie nowomiejskim mieszkańcy przekazali 290 informacji o miejscach niebezpiecznych. Wszystkie naniesione na mapę kategorie są skrupulatnie sprawdzane, a zagrożenia eliminowane. 143 zgłoszenia zostały do tej pory potwierdzone. Tak było chociażby wczoraj, gdy policjanci potwierdzili zgłoszenie dotyczące wałęsających się psów.

Od września 2016 roku, kiedy zaczęła funkcjonować Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, mieszkańcy powiatu nowomiejskiego przekazali 290 informacji dotyczących miejsc, które według nich są miejscami zagrożonymi. Mieszkańcy na Mapie głównie umieszczali takie kategorie jak: przekraczanie dozwolonej prędkości, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, złe oznakowanie dróg i nieprawidłowe parkowanie pojazdów.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest narzędziem, które służy funkcjonariuszom, a także społeczeństwu do poprawy bezpieczeństwa. Dzięki Mapie, mieszkańcy mogą wskazywać policjantom miejsca, gdzie potrzebna jest ich systematyczna „wizyta”.

Wczoraj policjanci weryfikowali kolejną informację naniesioną na Mapę dotyczącą wałęsających się psów w miejscowości Lekarty. Funkcjonariusze w trakcie patrolowania miejscowości faktycznie zauważyli dwa psy biegające bez nadzoru po drodze publicznej. Po interwencji policjantów właściciel czworonogów zamknął je w kojcu. Policjanci ukarali mężczyznę mandatem za wykroczenie z art. 77Kw (niezachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia).

Przy tej okazji przypominamy o obowiązkach właścicieli psów:

Polskie prawo nakłada na właścicieli czworonogów obowiązek należytej kontroli swojego psa udając się z nim w miejsca ogólnodostępne. Właściciel nie może wypuścić swojego czworonoga jak mu się tylko podoba. Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada bowiem na właściciela art. 77 kodeksu wykroczeń, który mówi, że kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

W przypadku odpowiedzialności za to wykroczenie nie ma znaczenia czy właściciel psa nie zachował należytej ostrożności z winy umyślnej czy nieumyślnej. Zwykła ostrożność obejmuje bowiem przeciętne środki ostrożności związane z trzymaniem danego zwierzęcia, przy czym będą one zróżnicowane w zależności od gatunku zwierzęcia i przede wszystkim od stopnia niebezpieczeństwa, jakie zwierzę może stwarzać. Konkretne środki ostrożności mogą wynikać z ustawy jak i prawa miejscowego.

Kolejną ważną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę jest wyprowadzanie psów do lasu. Bardzo częstą praktyką stosowaną przez właścicieli psów jest puszczanie ich wolno po lesie. I tę kwestię regulują przepisy kodeksu wykroczeń, a w szczególności art. 166: Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo nagany.

Pogryzienie

Niezachowanie należytej ostrożności przy trzymaniu psa może doprowadzić do wyrządzenia szkody przez psa innej osobie. Najczęściej ta szkoda ma postać uszkodzenia rzeczy, ale niestety w naszym powiecie mieliśmy także do czynienia z przypadkami pogryzienia przez psa dziecka czy nawet dorosłej osoby. W zależności od skutków takiego niewłaściwego trzymania czworonoga – właściciela może spotkać mniej lub bardziej surowa odpowiedzialność karna. Osoba pogryziona przez psa może także dochodzić swoich roszczeń na drodze cywilnej – jest to odpowiedzialność cywilna wynikająca z treści art. 431 kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność odszkodowawcza za wyrządzoną przez zwierzę szkodę istnieje nie zależnie czy zwierzę w chwili wyrządzenia szkody znajdowało się pod nadzorem człowieka, czy też np. uciekło.

Głośne szczekanie

Psy lubią sobie poszczekać o każdej porze czy to w dzień czy w nocy. O ile okazjonalne szczekanie psa nie przysporzy właścicielowi żadnych problemów – o tyle nagminne „koncerty” czworonoga mogą już stanowić problem. Problemy te mogą wynikać zarówno z prawa wykroczeń jak i prawa cywilnego. Jeśli pies upodobał sobie „koncertowanie nocą” – jego właściciel może ponieść odpowiedzialność z art. 51 § 1 kodeksu wykroczeń: kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Obowiązkowe szczepienia ochronne

Każdy właściciel czworonoga powinien pamiętać o obowiązkowych szczepieniach ochronnych. Prawo nakłada na właściciela psa obowiązek szczepienia przeciwko wściekliźnie. Szczepienie czworonoga powinno nastąpić najdalej 30 dni po ukończeniu przez psa 3 miesiąca życia i powtarzane być każdego roku. Niedopełnienie obowiązku szczepienia psa jest zagrożone grzywną, a nawet karą aresztu lub ograniczenia wolności. Obowiązek szczepienia psów wynika z Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Zgodnie z art. 58 1a tej ustawy kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie podlega karze grzywny.

Kontrole dzielnicowych

Policjanci apelują do właścicieli czworonogów o odpowiedzialne postępowanie ze zwierzętami i odpowiednią opiekę nad nimi. W szczególności zwracanie uwagi na właściwe zabezpieczenie kojców, ogrodzeń oraz aktualne szczepienia ochronne. Przypominamy przy okazji, że łańcuch na którym uwiązany jest pies musi mieć co najmniej 3 metry długości. Wszystkie te aspekty będą sprawdzali dzielnicowi w ramach obchodu swojego rejonu.

lm/in