Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Iława: Policjanci i pracownicy policji przelali krew w Iławie

Kilkunastu policjantów i pracowników cywilnych z iławskiej komendy, a także inne osoby chętne włączyły się do akcji honorowego krwiodawstwa. Oddana krew, która jest najcenniejszym i niezastąpionym lekiem, trafi do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie. Akcja, tym razem zorganizowana pod hasłem „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” ma popularyzować honorowe krwiodawstwo, a ponadto jest dla służb mundurowych formą uczczenia Święta Niepodległości.

Wczoraj (30.11.2017) po raz kolejny w Komendzie Powiatowej Policji w Iławie przeprowadzona została akcja honorowego krwiodawstwa wśród policjantów, pracowników cywilnych i osób chętnych. Tym razem akcja została zorganizowana pod hasłem „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”. Jest to ogólnopolska akcja zainicjowana przez Straż Graniczną. Wydarzeniu temu patronują Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Sprawiedliwości oraz Minister Zdrowia. Ma ona popularyzować honorowe krwiodawstwo, a ponadto jest dla służb mundurowych formą uczczenia Święta Niepodległości. Oddając honorowo krew funkcjonariusze składają hołd tym, którzy przelali swoją walcząc o wolną Ojczyznę. Celem przeprowadzonej akcji było zebranie tego cennego leku od policjantów, pracowników cywilnych i wszystkich chętnych.

 • Honorowi dawcy krwi #1
  Honorowi dawcy krwi #1
 • Honorowi dawcy krwi #2
  Honorowi dawcy krwi #2
 • Honorowi dawcy krwi #3
  Honorowi dawcy krwi #3
 • Honorowi dawcy krwi #4
  Honorowi dawcy krwi #4
 • Honorowi dawcy krwii #5
  Honorowi dawcy krwii #5
 • Honorowi dawcy krwii #6
  Honorowi dawcy krwii #6
 • Honorowi dawcy krwii #7
  Honorowi dawcy krwii #7
 • Honorowi dawcy krwii #8
  Honorowi dawcy krwii #8

Ładowanie odtwarzacza...

Krew, składniki krwi i produkty krwiopochodne należą do najczęściej stosowanych środków leczniczych. Policjanci na co dzień obsługujący zdarzenia, w wyniku których poszkodowani potrzebują do życia ten cenny środek leczniczy, rozumieją potrzebę honorowego krwiodawstwa i dlatego też chętnie włączyli się do akcji. Krew zebrana wczoraj trafi do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie. Chętnych do udziału w akcji było 26 w tym 23 oddało krew przekazując w ten sposób ponad 10 litrów tego najcenniejszego leku.

Organizatorem zbiórki krwi w świetlicy iławskiej policji był klub Honorowych Dawców Krwi „Kropelka Życia”, a wszystko to odbyło się w ramach ogólnopolskiej akcji pod hasłem „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”. To dzięki ich wspólnemu zaangażowaniu, chęci przyłączenia się policjantów, a także współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie Oddział w Iławie doszło do kolejnej zbiórki tego cennego płynu.

(AP/JK/TM)