Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KPP Pisz

Pisz: Szkolenie pracowników banków, czyli jak zapobiegać przestępstwom metodą na tzw. „wnuczka”

W piskiej komendzie odbyło się szkolenie dotyczące zagrożeń jakimi są oszustwa dokonywane metodą „na wnuczka” oraz „na policjanta”. Spotkanie adresowane było do przedstawicieli banków z powiatu piskiego. Prowadzili je policjanci z KWP w Olsztynie. Funkcjonariusze uczulali pracowników placówek finansowych na tego rodzaju przestępstwa, którego ofiarami są zazwyczaj seniorzy.

Dzisiaj w Komendzie Powiatowej Policji w Piszu odbyło się szkolenie adresowane do przedstawicieli banków z całego powiatu. Prowadzili je policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Funkcjonariusze mówili o zagrożeniach jakimi są oszustwa dokonywane metodą „na wnuczka” oraz „na policjanta”.

Dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie wskazują na to, że pokrzywdzeni tego rodzaju przestępstwami to ludzie w podeszłym wieku. Niejednokrotnie zdarza się, że w wyniku oszustwa tracą oszczędności całego życia. Na polecenie sprawców wypłacają z kont oszczędności gromadzone przez wiele lat lub zawierają w bankach nowe umowy pożyczek na znaczne sumy pieniędzy.

Niestety pomimo wielu spotkań przedstawicieli policji z seniorami oraz komunikatów medialnych wyjaśniających mechanizm działania sprawców oszustw metodą „na wnuczka” oraz „na policjanta”, wciąż dochodzi do tego typu przestępstw, którego pokrzywdzonymi są seniorzy.

Szkolenie przedstawicieli banków ma na celu wyczulenie ich na tego rodzaju przestępstwa. To właśnie oni mogą zapobiec sytuacji, gdzie osoba starsza stanie się ofiarą tego typu oszustwa.

asz/in