Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ostróda: Chronią, pomagają i edukują, ponieważ „kręci ich bezpieczeństwo”

Policjanci w trakcie swojej pracy kładą bardzo duży nacisk na spotkania profilaktyczne z dziećmi. Od dawna wiadomym jest, że "czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci". Dlatego stróże prawa odwiedzają przedszkola i szkoły, gdzie przypominają najmłodszym podstawowe zasady poruszania się po drodze oraz edukują z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Dzielnicowi i profilaktyk społeczny z ostródzkiej komendy w ciągu ostatnich dni odwiedzali przedszkola i szkoły. W tym Szkołę Podstawową nr 1 w Ostródzie. Spotkania z przedszkolakami i uczniami najmłodszych klas są elementem akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny" objętej honorowym patronatem przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka. Podczas spotkań policjanci przekazywali dzieciom wiedzę z zakresu poruszania się po drodze oraz bezpiecznych zabaw. Zachęcali do noszenia elementów odblaskowych, nawet w terenie zabudowanym.

Ponadto podczas prelekcji przestrzegali dzieci przed nawiązywaniem kontaktów z osobami nieznajomymi, przytaczając przykłady prawdziwych zdarzeń. Mundurowi opowiadali także o swojej codziennej służbie.

(JK/TM)