Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Giżycko: Szkolenie strzeleckie i odprawa służbowa z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie

Wczoraj w sali konferencyjnej Portu Ekomarina w Giżycku odbyła się odprawa służbowa z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Tomasza Klimka, będąca podsumowaniem realizacji ustawowych zadań warmińsko – mazurskiej Policji w 2017 roku. Odprawa miejskich i powiatowych komendantów Policji była poprzedzona doskonaleniem zawodowym z zakresu szkolenia strzeleckiego z karabinu maszynowego.

Wczoraj, 20 września w Giżycku odbyło się spotkanie miejskich i powiatowych komendantów Policji województwa warmińsko – mazurskiego, na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie insp. Tomaszem Klimkiem. Spotkanie było dwuetapowe. Najpierw odbyło się doskonalenie zawodowe, a następnie wspóle spotkanie się w sali konferencyjnej, gdzie zostały omówione dotychczasowe wyniki pracy warmińsko – mazurskiej Policji.

Szkolenie strzeleckie odbyło się na Wojskowej Strzelnicy Garnizonowej w Giżycku, pod czujnym okiem instruktorów. Najpierw komendantów czekała część teoretyczna szkolenia, podczas, którego Panowie mieli możliwość zapoznania się z bezpieczeństwem użytkowania, budowy, działania i podstawowymi danymi karabinu maszynowego PK/PKM. W trakcie prowadzonego szkolenia funkcjonariusze mieli także możliwość praktycznego rozkładania i składania broni.

Kolejnym krokiem po przebytym szkoleniu było przejście do czynności praktycznych i możliwość sprawdzenia swoich nabytych umiejętności na stanowiskach strzelnicy. Tam komendanci miejscy i powiatowi jak również Komendant Wojewódzki Policji insp. Tomasz Klimek zgodnie z przygotowaniem i instruktażem ćwiczyli strzelanie z karabinu maszynowego PK/PKM.

Po szkoleniu strzeleckim, komendanci udali się do Giżycka, gdzie w sali konferencyjnej Portu Ekomarina odbyła się odprawa służbowa będąca podsumowaniem realizacji ustawowych zadań warmińsko – mazurskiej Policji w 2017 roku. Spotkaniu przewodniczył Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek.

(ich/rj)