Ostróda: Działania wymierzone przeciwko handlowi ludźmi - Aktualności - Policja Warmińsko-Mazurska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ostróda: Działania wymierzone przeciwko handlowi ludźmi

Ostródzcy policjanci współdziałając z funkcjonariuszami Straży Granicznej w Olsztynie, w ramach akcji Joint Action Day przeprowadzili działania wymierzone w zorganizowaną przestępczość związaną z handlem ludźmi i wykorzystywania do przymusowej pracy, w tym wykorzystania dzieci. Funkcjonariusze kontrolowali zakłady pracy, punkty handlowe oraz targowiska.

Handel ludźmi to współczesna odmiana niewolnictwa – jedno z najbardziej haniebnych przestępstw dzisiejszego świata. A jednocześnie jeden z najbardziej dochodowych przestępczych biznesów. Skuteczne przeciwdziałanie i walka z tym zjawiskiem wymaga udziału i współpracy wielu podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz administracji rządowej i organizacji pozarządowych.

17 i 18 maja br., w ramach akcji Joint Action Day, ostródzcy policjanci współdziałając z funkcjonariuszami Straży Granicznej w Olsztynie, przeprowadzili działania wymierzone w zorganizowaną przestępczość związaną z handlem ludźmi. Funkcjonariusze kontrolowali zakłady pracy, punkty handlowe oraz targowiska. Podczas czynności, funkcjonariusze nie stwierdzili naruszeń obowiązujących przepisów w zakresie legalnego pobytu.

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych handel ludźmi jest trzecim, po broni i narkotykach, najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie i dotyczy każdego regionu świata. Co roku około 2 milionów ludzi pada ofiarą tego przestępstwa, z czego jedna trzecia to dzieci. Aby zwalczać i zapobiegać przestępstwu handlu ludźmi, które jest wyjątkowo dynamiczne, podlegające znacznym wahaniom, trzeba poznać złożoność tego zjawiska.

Jk/kw