Olsztyn: „Na tacy poDane” - Aktualności - Policja Warmińsko-Mazurska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Olsztyn: „Na tacy poDane”

W Olsztynie odbyła się kolejna edycja Gry Miejskiej „Na tacy poDane”, organizowanej przez Szkołę Podstawową Nr 30 w Olsztynie i Komendę Miejską Policji w Olsztynie we współpracy z urzędami i instytucjami związanymi z gromadzeniem danych osobowych. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Prezydent Olsztyna. Dwa punkty kontrolne zorganizowane zostały w olsztyńskiej jednostce Policji, gdzie drużyny pod okiem policjantów rozwiązywały zadania z zakresu ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Pięcioosobowe zespoły z olsztyńskich szkół podstawowych i gimnazjów wzięły udział w IV edycji Gry Miejskiej, która odbyła się w ramach projektu profilaktyczno – edukacyjnego „Na tacy poDane”. Organizatorami akcji była Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Marii Zientary -Malewskiej i Komenda Miejska Policji w Olsztynie, które od kilku lat współpracują przy realizacji autorskiego projektu Szkoły, realizowanego w oparciu o Ogólnopolski Program Edukacyjny Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane- twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Prezydent Olsztyna objął Grę Miejską honorowym patronatem.

Podczas Gry Miejskiej pięcioosobowe zespoły przeszły według zaplanowanych tras, w poszukiwaniu punktów kontrolnych usytuowanych w różnych urzędach i instytucjach w mieście, odpowiedzialnych za gromadzenie i ochronę danych osobowych. Dzieci mogły odwiedzić m.in. Urząd Statystyczny, Izbę Skarbową, Narodowy Fundusz Zdrowia, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, Straż Pożarną i Straż Miejską. Po dotarciu do każdego z punktów, drużyna pod okiem studentów Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie i przedstawicieli instytucji goszczącej grupę, rozwiązywała wcześniej przygotowane zadania. W tym roku Komenda Miejska Policji w Olsztynie zorganizowała aż dwa punkty kontrole Gry Miejskiej, w których policjanci czuwali nad poprawnością rozwiązania zadań przez uczestników. Dzieci odwiedziły Gabinet Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie, gdzie w imieniu Gospodarza zostały przyjęte przez p.o. Naczelnika Wydziału Wywiadowczo – Patrolowego, p.o. Naczelnika Wydziału Interwencyjnego, przedstawicielkę komórki ds. nieletnich z Wydziału Prewencji oraz oficera prasowego. Druga grupa miała okazję spotkać się z Naczelnikiem Wydziału Prewencji i podległymi policjantami, m.in. dzielnicowymi. Olsztyńską Komendę odwiedzili uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 32 w Olsztynie. Spotkanie dzieci z policjantami było okazją do rozmów na temat aspektów prawnych ochrony danych osobowych i przypomnienia, by zachowywały czujność podając swoje dane, np. korzystając z Sieci, logując się na różne strony internetowe czy portale społecznościowe. Policjanci wyjaśnili także, jakiego rodzaju dane osobowe przechowują i w jaki sposób dbają, by były one odpowiednio zabezpieczone.

Metą całej trasy był Urząd Miasta Olsztyna, gdzie odbyło się uroczyste podsumowanie Gry Miejskiej. Gospodarzem uroczystości był Sekretarz Prezydenta Olsztyna, a Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie reprezentowała przedstawicielka Wydziału Prewencji, koordynująca z ramienia Policji projekt „Na tacy poDane”.

 

Lc/kw

 • Na tacy podano
 • Na tacy podano
 • Na tacy podano
 • Na tacy podano
 • Na tacy podano
 • Na tacy podano
 • Na tacy podano
 • Na tacy podano
 • Na tacy podano
 • Na tacy podano
 • Na tacy podano
 • Na tacy podano
 • Na tacy podano
 • Na tacy podano
 • Na tacy podano