Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Iława: Iławscy funkcjonariusze wspólnie z osadzonym rozmawiali z młodzieżą o konsekwencjach nieodpowiedzialnego zachowania

Policjantka z komendy powiatowej z Iławy wspólnie z funkcjonariuszami iławskiego zakładu karnego rozpoczęła cykl spotkań z uczniami szkół ponad gimnazjalnych. Pierwszą szkołą, którą odwiedzili funkcjonariusze był Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 r. W trakcie spotkania mundurowi rozmawiali przede wszystkim na bezpieczeństwa w ruchu drogowym w tym kierowaniu pod działaniem alkoholu i środków odurzających.

Policjantka z komendy powiatowej z Iławy wspólnie z funkcjonariuszami iławskiego zakładu karnego rozpoczęła cykl spotkań z uczniami szkół ponad gimnazjalnych. Pierwszą szkołą, którą odwiedzili funkcjonariusze był Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 r. W trakcie spotkania mundurowi  rozmawiali przede wszystkim na bezpieczeństwa w ruchu drogowym w tym kierowaniu pod działaniem alkoholu i środków odurzających. Do rozmowy dołączył się Pan Piotr, osadzony z iławskiego więzienia, który opowiedział uczestnikom spotkania jak to przez swoje nieodpowiedzialne zachowanie stracił dożywotnio prawo jazdy a pracował wcześniej  jako zawodowy kierowca samochodów ciężarowych.

Wczoraj (20.04.2017) w Iławie, z inicjatywy policjantów KPP w Iławie oraz funkcjonariuszy iławskiego zakładu karnego, rozpoczęto cyklspotkań osadzonego z iławskiego więzienia z uczniami szkół ponad gimnazjalnych. Pierwszą szkołę, którą odwiedzili funkcjonariusze był Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 r. Szkoła ta nie została wybrana przypadkowo. Uczniowie to osoby, które mają już swoje pierwsze uprawnienia bądź są w trakcie kursu na prawo jazdy, a przede wszystkim codziennie dojeżdżają lub dochodzą do szkoły także z okolicznych miejscowości. Dlatego tematem przewodnim rozmowy było bezpieczeństwo osób pieszych oraz kierujących w ruchu drogowym.

Wykorzystując specjalnie przygotowaną na to spotkanie prezentację, mł. asp. Joanna Kwiatkowska na początku omówiła stan bezpieczeństwa na drogach powiatu iławskiego. Zaprezentowała także wybrane przykłady zdarzeń drogowych oraz omówiła sposoby unikania takich zdarzeń. Policjantka omówiła, jak klasyfikowane są różne działania naruszające prawo i jaka grozi za nie kara. Podała liczne przykłady ze swojej pracy, obrazujące jak często jazda na tzw. „podwójnym gazie”  prowadzi do nieszczęść, za które ktoś później odpowiada przed sądem.

Policjantka apelowała o to, by każdy pieszy, także ten przemieszczający się w terenie zabudowanym nosił element odblaskowy. O zmroku pieszy z elementem odblaskowym widoczny jest nawet z odległości 150 m, bez odblasku zaledwie z 30-40 m.

Polskie prawo mówi o tym, że każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Za niestosowanie się do przepisów niechroniony uczestnik ruchu może zostać ukarany mandatem do stu złotych.

W trakcie spotkania mł. asp. Joanna Kwiatkowska przybliżyła zebranym również ideę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Omówiła w sposób praktyczny zasady korzystania z aplikacji zachęcając do aktywnego korzystania z "Mapy”. Policjantka podkreślała  przy tym jak ważne jest partnerstwo i wspólnie podejmowane działania na rzecz podniesienia poczucia bezpieczeństwa.

Następnie funkcjonariusze Zakładu Karnego przybliżyli uczestnikom spotkania założenia programu resocjalizacyjnego dla osadzonych mężczyzn, którzy kierowali pojazdem  w stanie nietrzeźwości lub środków odurzających. Do rozmowy włączył się Pan Piotr, który w iławskim więzieniu odbywa karę pozbawienia wolności właśnie za kierowanie w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna opowiedział zebranej młodzieży, dlaczego sąd zadecydował w jego przypadku o dożywotnim zakazie kierowania pojazdami mechanicznymi. Dodając, że wszystko to zaczęło się, kiedy pierwszy raz zdecydował się poprowadzić auto po tzw. „jednym piwie”, później tzw. „kacu”, a innym razem myśląc „na pewno mnie nie złapią”. Pewnego dnia „wpadł” podczas kontroli drogowej i wtedy to pierwszy raz stracił uprawnienia. Sytuacja ta niczego go nie nauczyła, a sąd zadecydował o dożywotnim zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz o bezwzględnej karze pozbawienia wolności wobec kierującego.  Mężczyzna apelował do młodzieży, aby stosowali się do zasad ruchu drogowego i nigdy nie kierowali pojazdem pod działaniem alkoholu lub środków odurzających. Dodał, że przez swoje nieodpowiedzialne zachowanie będzie musiał do końca życia korzystać z uprzejmości innych osób lub komunikacji miejskiej.

Należy dodać, że w iławskim więzieniu wśród osadzonych jest wiele osób,  które pomimo wcześniej spożytego alkoholu zdecydowały się kierować pojazdem i teraz odbywają karę pozbawienia wolności.

Młodzież z całą pewnością wyszła ze spotkania ze świadomością, że powinni być w życiu rozważni, gdyż od tego zależy ich przyszłość.

(jk/rj)