Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kętrzyn: Rodzice na wywiadówce z policjantami o bezpieczeństwie dzieci

Kętrzyńscy policjanci spotkali się z rodzicami uczniów Zespołu Szkół w Barcianach, by porozmawiać z nimi na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich za czyny karalne oraz zachowań będących przejawem demoralizacji. Spotkanie było także okazją do poruszenia zagadnienia dotyczącego bezpiecznego korzystania prze młodzież z Internetu.

Wczoraj (20.04.2017) kętrzyńscy policjanci podczas wywiadówki szkolnej spotkali się z rodzicami uczniów Zespołu Szkół w Barcianach. Funkcjonariusze przybliżyli zebranym zasady odpowiedzialności karnej młodzieży w świetle Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Mówili o najczęściej występujących wśród dzieci i młodzieży przypadkach łamania prawa oraz zachowaniach nieakceptowanych społecznie. Policjanci informowali o konsekwencjach takiego postępowania, przyczynach oraz sposobach zapobiegania. Podkreślali przy tym ogromną rolę i znaczenie rodziców oraz opiekunów młodzieży w prawidłowym sprawowaniu funkcji wychowawczych.

  • Spotkanie policjantów z rodzicami uczniów #1
    Spotkanie policjantów z rodzicami uczniów #1
  • Spotkanie policjantów z rodzicami uczniów #2
    Spotkanie policjantów z rodzicami uczniów #2
  • Spotkanie policjantów z rodzicami uczniów #3
    Spotkanie policjantów z rodzicami uczniów #3

Funkcjonariusze informowali również jakie charakterystyczne oznaki w zachowaniu i wyglądzie dziecka mogą świadczyć o tym, że ma ono styczność ze środkami odurzającymi czy alkoholem. Radzili, gdzie można uzyskać w tym zakresie konkretną pomoc oraz wsparcie. Policjanci uczulali rodziców, aby zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa wynikające z nieodpowiedzialnego i niekontrolowanego korzystania młodzieży z Internetu.

(EP/TM)