Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Porozumienie Komendantów Policji i Państwowej Straży Pożarnej

Policja oraz Państwowa Straż Pożarna, to służby ściśle ze sobą współpracujące. Mając na celu zapewnienie sprawnego i skutecznego współdziałania obu tych instytucji, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie oraz Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, podpisali porozumienie o współdziałaniu.

W ubiegłym tygodniu, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie inspektor Tomasz Klimek oraz Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie starszy brygadier Mirosław Hołubowicz, podpisali porozumienie o współdziałaniu obu tych instytucji.

Współdziałanie organów PSP i Policji realizowane będzie na wszystkich poziomach organizacyjnych  w całym województwie warmińsko-mazurskim. Zadania wynikające z zawartych ustaleń, niosą za sobą szereg przedsięwzięć mających wpływ na zapobieganie i usuwanie skutków zdarzeń związanych z wystąpieniem zagrożeń dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz ich mienia i środowiska. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

kw/rm

foto:KWP PSP Olsztyn