Iława: Znęcał się nad rodziną, usłyszał zarzut - Aktualności - Policja Warmińsko-Mazurska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Iława: Znęcał się nad rodziną, usłyszał zarzut

Wyzywanie, popychanie, poniżanie - to niestety codzienność w niejednej rodzinie. W przypadku rodziny w gminie Kisielice mężczyzna stwierdził, że dość tego i poinformował o wszystkim policję. Funkcjonariusze zatrzymali jego 62–letniego ojca i wszczęli procedurę niebieskiej karty w jego rodzinie. Niestety, jak większość sprawców awantur domowych, tak i ten był pod wpływem alkoholu.

Do policjantów Posterunku Policji w Kisielicach przyszedł mężczyzna, który oświadczył, że jego ojciec jest nietrzeźwy, awanturuje się i niszczy mieszkanie. Funkcjonariusze natychmiast pojechali pod wskazany adres. Na miejscu okazało się, że sprawca interwencji znajdując się pod znacznym działaniem alkoholu, wszczął awanturę oraz niszczył rzeczy w domu. Nie uspokoił się nawet w obecności funkcjonariuszy. Policjanci ustalili, że 62-latek od dłuższego czasu, gdy znajduje się pod działaniem alkoholu, kłóci się ze swoją rodziną, wyzywa, niszczy mienie domowe. W związku z agresywnym zachowaniem mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie.  

Funkcjonariusze wdrożyli w rodzinie procedurę niebieskiej karty i przyjęli zawiadomienie o przestępstwie. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutu mieszkańcowi gminy Kisielice. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu.

Pamiętaj !

Przemoc w rodzinie to wszystkie jednorazowe lub powtarzające się umyślne działania lub zaniechania naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, zwłaszcza narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Ofiarami przemocy w rodzinie mogą być współmałżonkowie, partnerzy w związkach nieformalnych, dzieci, osoby starsze lub osoby niepełnosprawne.

Przemoc w rodzinie może przybrać różne formy:

przemoc fizyczna – bicie, popychanie, szarpanie, kopanie, duszenie, policzkowanie, uderzanie pięścią, rzucanie przedmiotami;

przemoc psychiczna – groźby, obrażanie, wyzywanie, wyśmiewanie, poniżanie w obecności innych osób, pozbawianie kontaktu z bliskimi, kontrolowanie, stałe krytykowanie;

przemoc seksualna – zmuszanie do współżycia, do zachowań seksualnych.

Dla swojego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa pozostałych domowników podejmij następujące czynności:

- w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia powiadom Policję (997, 112). Szybka reakcja umożliwi zapewnienie Tobie oraz Twoim bliskim ochrony, wszczęcie odpowiednich procedur, a także zabezpieczenie dowodów zdarzenia,

- w razie doznania obrażeń ciała zgłoś się do lekarza w celu udzielenia Ci pomocy medycznej – możesz zażądać wystawienia zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie,

- możesz skorzystać z porady prawnej, wsparcia psychologicznego w związku z przemocą w Twojej rodzinie, dzwoniąc pod numer Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” - 801 – 120 – 002 (pon. – sob. 8:00 – 22:00; niedz. i święta 8:00 – 16:00) lub Policyjnego Telefonu Zaufania – 800 – 339 – 202.

(jk/rj)