Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KPP Kętrzyn

Kętrzyn, Reszel: Policjanci przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”

Policjanci z Komisariatu Policji w Reszlu odwiedzili uczniów gimnazjum w ramach ogólnopolskiej akcji zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego „Narodowe Czytanie”. W spotkaniu promującym publiczne czytanie największych polskich dzieł literackich uczestniczyła Komendant Komisariatu kom. Marta Umbras wspólnie z dzielnicowym asp. szt. Janem Krasem, którzy przeczytali uczniom fragmenty Trylogii „Potop” Henryka Sienkiewicza.

„Narodowe Czytanie” to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich.  Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

W miniony piątek na zaproszenie Dyrekcji Szkoły Policjanci z  Komisariatu Policji w Reszlu odwiedzili tamtejsze gimnazjum. W spotkaniu promującym publiczne czytanie największych polskich dzieł literackich uczestniczyła Komendant Komisariatu kom. Marta Umbras wspólnie z dzielnicowym asp. szt. Janem Krasem, którzy przeczytali uczniom fragmenty Trylogii „Potop” Henryka Sienkiewicza.   

(zdjęcie w zajwce http://www.galeriaksiazki.com)

ep/af