Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Pod jednym numerem w kilku językach – uruchomiono telefon bezpieczeństwa dla turystów

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Komenda Główna Policji oraz Polska Organizacja Turystyczna, dbając o bezpieczeństwo turystów zagranicznych przebywających w Polsce, zawarły umowę na mocy której uruchomiony został specjalny telefon bezpieczeństwa. Połączenie będzie obsługiwne w kilku językach, a jego zintegrowanie z infolinią turystyczną jest niezwykle istotne w kontekście dużych wydarzeń zaplanowanych w tym roku w Polsce.

Strony zawartej pod koniec mają umowy reprezentowali Dawid Lasek - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, insp. Jan Lach - Zastępca Komendanta Głównego Policji oraz dr Wojciech Fedyk - Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Bezpieczeństwo turystów jest bardzo ważne, a turystyka jak żaden inny sektor gospodarczy jest bardzo podatna na wahania wynikające z sytuacji kryzysowych.

Podczas spotkania, jakie w związku z zawartym porozumieniem odbyło się w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki minister Dawid Lasek zwrócił uwagę, że w ostatnich latach polska gospodarka turystyczna rozwija się bardzo dobrze.

Rok 2015 był dobrym rokiem dla polskiej turystyki. Do Polski przyjechało bowiem 16,7 mln turystów, czyli o ponad 4% więcej turystów niż w roku poprzednim. Tak dobrych wyników nie możemy zmarnować i musimy dbać o bezpieczeństwo turystów zagranicznych.

- powiedział minister.

Głównym celem funkcjonowania telefonu bezpieczeństwa jest zapewnienie informacji i pomocy w nagłych sytuacjach kryzysowych.

Uruchomienie telefonu bezpieczeństwa to pomoc nie tylko w sytuacjach bezpośredniego zagrożenie życia czy zdrowia, ale także zapewnienie poczucia bezpieczeństwa wynikającego z pewności, że w przypadku kłopotów ze zdrowiem, zaginięciem dokumentów, kradzieży itp. turysta uzyska natychmiastową pomoc lub zostanie przekierowany do odpowiednich służb. Brak znajomości języka i procedur, w przykrych dla turysty okolicznościach i poczucie zagubienia, może zaważyć w znaczący sposób na opinii o naszym kraju, mimo iż wcześniej pobyt był postrzegany jako bardzo atrakcyjny

- powiedział dr Wojciech Fedyk, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej

W celu połączenia się z operatorem wystarczy zadzwonić pod specjalny numer infolinii: +48 608 599 999 i + 48 22 278 77 77. Kontakt można również nawiązać pisząc e-maila na adres: cc@pot.gov.pl.

Telefon obsługiwany jest w językach: polskim, angielskim, niemieckim oraz – w sezonie 2016 – w j. hiszpańskim w następujących godzinach: 8:00 – 18:00 w okresie styczeń - maj oraz październik - grudzień, natomiast w okresie czerwiec-wrzesień w godz. 8:00 - 20:00. Telefon będzie czynny we wszystkie dni tygodnia poza dniami ustawowo wolnymi od pracy. Komenda Główna Policji zapewnia osobom obsługującym telefon bezpieczeństwa możliwość bezpośredniego połączenia z centralą KGP - co ułatwia szybką komunikację z właściwymi jednostkami Policji.

Telefon bezpieczeństwa jest zintegrowany z infolinią turystyczną prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną w ramach projektu Contact Center i działa od kilku lat. Obowiązujące dotychczas w tej sprawie porozumienie wygasło, a zainteresowane Strony zdecydowały, iż inicjatywna jest bardzo ważna z punktu widzenia ruchu turystycznego, stąd decyzja o podpisaniu nowej umowy, która obowiązywać będzie do końca 2020 r.

Funkcjonowanie telefonu bezpieczeństwa podnosi, wśród turystów zagranicznych, poczucie bezpieczeństwa. Prawie połowa z nich uważa bezpieczeństwo za bardzo ważne, natomiast dla ok. 42% jest ono raczej ważne. Co więcej, zintegrowanie telefonu z infolinią turystyczną pozwala uzyskać informacje o najbliższych atrakcjach turystycznych. Telefon spełnia więc dwie funkcje: po pierwsze związany jest z niesieniem pomocy w sytuacjach kryzysowych, po drugie pełni funkcję informacyjno-promocyjną.

Funkcjonowanie systemu Contact Center, czyli zintegrowanie telefonu bezpieczeństwa z infolinią turystyczną jest niezwykle istotne w kontekście dużych wydarzeń zaplanowanych w tym roku w Polsce. Chodzi tutaj przede wszystkim o organizowane w dniach 26 - 31 lipca 2016 r. w Krakowie Światowe Dni Młodzieży.

W związku z nimi Ministerstwo Sportu i Turystyki wydrukowało 0,5 mln wizytówek Contact Center w języku angielskim, które zostały przekazane Komitetowi Organizacyjnemu ŚDM i będą dystrybuowane wśród pielgrzymów. Ponadto Polska Organizacja Turystyczna wydrukowała 120 tys. wizytówek w j. polskim i j. angielskim, i rozdystrybuowała je wśród komend wojewódzkich Policji, Regionalnych Organizacji Turystycznych oraz punktów informacji turystycznej.

źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki