Pisz: Komendant Powiatowy Policji pożegnał się z mundurem - Aktualności - Policja Warmińsko-Mazurska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pisz: Komendant Powiatowy Policji pożegnał się z mundurem

Dziś z policyjnym sztandarem, kadrą jednostki i mieszkańcami powiatu piskiego uroczyście pożegnał się podinsp. Dariusz Pieloch Komendant Powiatowy Policji w Piszu. Podjął on decyzję o przejściu na emeryturę. Jego obowiązki przejął dotychczasowy I Zastępca podinsp. Robert Kubiak.

Dziś w Komendzie Powiatowej Policji w Piszu odbyła się uroczystość zdania obowiązków służbowych przez Komendanta -  podinsp. Dariusza Pielocha, który  po 25 latach służby oficjalnie pożegnał się z kierowaną przez siebie jednostką
i sztandarem.  W uroczystości, oprócz policjantów i pracowników komendy, wzięło udział wielu zaproszonych gości na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie, insp. Markiem Walczakiem. Nie zabrakło także przedstawicieli lokalnych samorządów, duchowieństwa, reprezentantów prokuratury, sądu oraz straży pożarnej.

Pod adresem odchodzącego komendanta padło wiele ciepłych słów. Inspektor Marek Walczak podziękował Komendantowi Pielochowi za ćwierć wieku w mundurze. Z uznaniem odniósł się także do Jego drogi zawodowej i efektów, które uzyskiwał. Insp. Walczak życzył odchodzącemu komendantowi przede wszystkim zdrowia, spokoju i radości z zasłużonej emerytury.

Zaproszeni goście dziękowali za lata współpracy.
 
Na zakończenie głos zabrał Komendant Pieloch. Podziękował przełożonym,  podwładnym oraz osobom, z którymi współpracował przez wiele lat. Dziękował za życzliwość, wyrozumiałość, pomoc i wsparcie okazane mu przez te wszystkie lata służby. Ciepłe słowa padły także pod adresem rodziny. Najbliższym dziękował szczególnie za wyrozumiałość. Podinspektor Pieloch, znany z zamiłowania do muzyki, na koniec zacytował słowa znanej piosenki: „trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść”.

Z dniem 31 grudnia obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Piszu powierzone zostały  mł. insp. Robertowi Kubiakowi, który dotychczas pełnił funkcję Pierwszego Zastępcy Komendanta
Powiatowego Policji w Piszu.

Podinsp. Dariusz Pieloch pełnił służbę w Policji od  25 lat. Na początku w Łomży, a od 1992 roku związany już z Komendą Powiatową Policji w Piszu, pracował zarówno w pionie kryminalnym, jak i w prewencji. W swojej zawodowej karierze podinsp. Dariusz Pieloch m.in. kierował komisariatem w Orzyszu, Białej Piskiej. Od października 2007 roku był I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Piszu, a po 2 latach od maja 2009 roku – objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Piszu.

Podinsp. Dariusz Pieloch był wielokrotnie wyróżniany, m.in. brązową i srebrną odznaką „Zasłużony Policjant”, srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę”.

asz/af